372 Katalóg chránených stromov - Baranovské duby

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Baranovské duby

Baranovské duby

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 372
Právny predpis: VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996
Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, ekologický a náučný význam.
Význam ochrany: vedecký
Lokalizácia:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Špania Dolina
Podrobná lokalizácia výskytu: Baranovo, LHC B. Bystrica,dielec 55
Druh pozemku: lesné pozemky
Druh vlastníctva: štátne
Počet stromov: 27
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Nízke Tatry
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 227 25 nezistený 150
2 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 202 20 nezistený 150
3 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 325 25 nezistený 150
4 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. nezistený nezistená nezistený 150
5 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 280 24 nezistený 150
6 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 282 22 nezistený 150
7 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 220 20 nezistený 150
8 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 246 21 nezistený 150
9 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 148 16 nezistený 150
10 dub cerový Quercus cerris L. 204 23 nezistený 150
11 dub cerový Quercus cerris L. 205 23 nezistený 150
12 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 226 22 nezistený 150
13 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 205 22 nezistený 150
14 dub cerový Quercus cerris L. nezistený nezistená nezistený 150
15 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 246 22 nezistený 150
16 dub cerový Quercus cerris L. 288 26 nezistený 150
17 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 190 22 nezistený 150
18 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 262 22 nezistený 150
19 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 211 22 nezistený 150
20 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 226 22 nezistený 150
21 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. nezistený nezistená nezistený 150
22 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 205 22 nezistený 150
23 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 261 35 nezistený 150
24 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 282 22 nezistený 150
25 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 226 22 nezistený 150
26 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 244 22 nezistený 150
27 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 215 22 nezistený 150
Mapa:
Ortofotomapa: