370 Katalóg chránených stromov - Borovica v Zámutove

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Borovica v Zámutove

Borovica v Zámutove

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 370
Právny predpis: VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997
Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný, ekologický, estetický a kultúrno-historický význam.
Význam ochrany: kultúrny a vedecký
Lokalizácia:
Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Katastrálne územie: Zámutov
Podrobná lokalizácia výskytu: v lesnom poraste
Druh pozemku: nezistený
Druh vlastníctva: štátne
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: RCOP v Prešove
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica Jeffreyova Pinus jeffreyi Grev. Et Balf. 249 25 8 200
Mapa:
Ortofotomapa: