194 Katalóg chránených stromov - Borovice v Terchovej

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Borovice v Terchovej

Borovice v Terchovej

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 194
Právny predpis: VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996
Dôvod ochrany: Exot, pôvodom zo Sev. Ameriky. Ojedinelý výskyt na území okresu.
Význam ochrany: vedecký
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Katastrálne územie: Terchová
Podrobná lokalizácia výskytu: cintorín
Druh pozemku: ostatné plochy
Druh vlastníctva: miest a obcí
Počet stromov: 2
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Malá Fatra
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica hladká Pinus strobus L. 222 22 10 150
2 borovica hladká Pinus strobus L. 212 21 10 150
Mapa:
Ortofotomapa: