488 Katalóg chránených stromov - Duby v bažantnici

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Duby v bažantnici

Duby v bažantnici

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 488
Právny predpis: VZV KÚ v Nitre, 5/2001, 25. 10. 2001
Dôvod ochrany: Kultúrny význam, stromy patria medzi najrozmernejšie jedince v okrese.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Katastrálne územie: Palárikovo
Druh pozemku: lesné pozemky
Druh vlastníctva: štátne
Počet stromov: 11
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Dunajské luhy
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur 460 nezistená 23 nezistený
2 dub letný Quercus robur 420 nezistená 25 nezistený
3 dub letný Quercus robur 420 nezistená 22 nezistený
4 dub letný Quercus robur 355 nezistená 22 nezistený
5 dub letný Quercus robur 400 nezistená 20 nezistený
6 dub letný Quercus robur 450 nezistená 22 nezistený
7 dub letný Quercus robur 385 nezistená 13 nezistený
8 dub letný Quercus robur 390 nezistená 22 nezistený
9 dub letný Quercus robur 415 nezistená 25 nezistený
10 dub letný Quercus robur 370 nezistená 21 nezistený
11 dub letný Quercus robur 505 nezistená 25 nezistený
Mapa:
Ortofotomapa: