259 Katalóg chránených stromov - Gaštanica

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Gaštanica

Gaštanica

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 259
Právny predpis: VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996
Dôvod ochrany: Vedecko-historický, študijný a kultúrno-výchovný význam.
Význam ochrany: ekologický, krajinársky a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Katastrálne územie: Zemianske Podhradie
Podrobná lokalizácia výskytu: pasienok
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Druh vlastníctva: poľnohospodárskych organizácií
Počet stromov: 30
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Biele Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 283 10 nezistený 170
2 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 302 10 nezistený 170
3 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 191 6 nezistený 170
4 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 91 5 nezistený 150
5 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 150 8 nezistený 160
6 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 158 6 nezistený 160
7 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 215 11 nezistený 170
8 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 150 6 nezistený 160
9 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 200 8 nezistený 170
10 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 225 9 nezistený 170
11 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 280 9 nezistený 170
12 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 143 9 nezistený 170
13 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 110 9 nezistený 160
14 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 112 9 nezistený 160
15 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 125 9 nezistený 160
16 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 188 9 nezistený 160
17 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 171 9 nezistený 160
18 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 108 9 nezistený 160
19 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 130 9 nezistený 160
20 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 123 9 nezistený 160
21 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 156 9 nezistený 160
22 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 147 9 nezistený 160
23 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 163 9 nezistený 160
24 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 106 9 nezistený 160
25 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 100 9 nezistený 160
26 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 151 9 nezistený 160
27 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 160 9 nezistený 160
28 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 122 9 nezistený 160
29 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 100 9 nezistený 160
30 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 290 9 nezistený 170
Mapa:
Ortofotomapa: