490 Katalóg chránených stromov - Vŕba pri železničnej stanici

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Vŕba pri železničnej stanici

Vŕba pri železničnej stanici

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 490
Právny predpis: Všeobecne záväzná vyhláška, 5/1996, 17. 12. 1996
Dôvod ochrany: Estetická a biologická hodnota.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Kysucké Nové Mesto
Katastrálne územie: Kysucké Nové Mesto
Podrobná lokalizácia výskytu: Strom fyzicky neexistuje. Bol podaný podnet na zrušenie ochrany.
Druh pozemku:
Druh vlastníctva:
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Kysuce
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]