Catalogue of protected trees

enviroportal.sk » Catalogue of protected trees » List of trees

: 443

To sort by:
Registration number, Name, Slovak name of taxon, Scientific name of taxon, District/Kraj, County/Okres, Cadastral area, Organization unit of the Sate Nature Conservancy of the Slovak Republic

Registration number Name Slovak name of taxon Scientific name of taxon District/Kraj County/Okres Cadastral area Organization unit of the Sate Nature Conservancy of the Slovak Republic
S 372 Baranovské duby dub cerový
dub zimný
Quercus cerris L.
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Správa NP Nízke Tatry
S 482 Baza pri katolíckom gymnáziu baza čierna
Sambucus nigra
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 448 Beňadická lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Žarnovica Hronský Beňadik Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 105 Bešiansky cer dub cerový
Quercus cerris L.
Nitriansky Levice Beša Správa CHKO Ponitrie
S 427 Biela samota lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Nitriansky Nové Zámky Trávnica Správa CHKO Dunajské luhy
S 4 Bojnická lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Trenčiansky Prievidza Bojnice Správa CHKO Ponitrie
S 305 Bojnické ginká ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Trenčiansky Prievidza Bojnice Správa CHKO Ponitrie
S 312 Bolešovský brest brest hrabolistý
Ulmus minor Mill.
Trenčiansky Ilava Bolešov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 217 Borovica na ulici B. Němcovej borovica hladká
Pinus strobus
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 108 Borovica v Matiašovciach borovica limbová
Pinus cembra L.
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 501 Borovica v Spišskom Štvrtku borovica lesná
Pinus sylvestris
Prešovský Levoča Spišský Štvrtok Správa NP Slovenský raj
S 460 Borovica v Zámockej záhrade v Hlohovci borovica lesná
Pinus sylvestris L.
Trnavský Hlohovec Hlohovec Správa CHKO Malé Karpaty
S 370 Borovica v Zámutove borovica Jeffreyova
Pinus jeffreyi Grev. Et Balf.
Prešovský Vranov nad Topľou Zámutov RCOP v Prešove
S 310 Borovica Ľudmily Podjavorinskej borovica lesná
Pinus sylvestris L.
Banskobystrický Zvolen Rybáre Správa CHKO Poľana
S 194 Borovice v Terchovej borovica hladká
Pinus strobus L.
Žilinský Žilina Terchová Správa NP Malá Fatra
S 489 Borovice čierne na ul. Francúzskych partizánov borovica čierna
Pinus nigra
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 421 Brekyňa na Sitárovom vrchu jarabina brekyňová
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 473 Brest na Bakossovej ulici brest hrabolistý
Ulmus minor Mill.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 42 Brest na cintoríne brest horský
Ulmus glabra Huds.
Žilinský Námestovo Oravské Veselé Správa CHKO Horná Orava
S 269 Brest na cintoríne brest horský
Ulmus glabra Huds.
Žilinský Námestovo Krušetnica Správa CHKO Horná Orava
S 44 Brest na súkromnom pozemku brest horský
Ulmus glabra L.
Žilinský Námestovo Rabčice Správa CHKO Horná Orava
S 113 Brest pri kaštieli Mitošiny brest horský
Ulmus glabra Huds.
Žilinský Ružomberok Bešeňová Správa Tatranského NP
S 18 Brest u Papaji brest hrabolistý
Ulmus minor Mill.
Žilinský Čadca Makov Správa CHKO Kysuce
S 277 Brest v Balogu nad Ipľom brest väzový
Ulmus laevis Pall.
Banskobystrický Veľký Krtíš Balog nad Ipľom Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 178 Brest v Kamennej Porube brest horský
Ulmus glabra Huds.
Žilinský Žilina Kamenná Poruba Správa NP Malá Fatra
S 200 Brest v Rajeckej Lesnej brest horský
Ulmus glabra Huds.
Žilinský Žilina Rajecká Lesná Správa NP Malá Fatra
S 198 Brest v Rajeckých Tepliciach brest horský
Ulmus glabra Huds.
Žilinský Žilina Rajecké Teplice Správa NP Malá Fatra
S 15 Brest v kláštornej záhrade brest horský
Ulmus glabra Huds.
Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 134 Brest vo Veľkej doline brest väzový
Ulmus laevis Pall.
Nitriansky Nitra Veľká Dolina Správa CHKO Ponitrie
S 50 Bresty pri obci Spišský Štiavnik brest horský
Ulmus glabra Huds.
Prešovský Poprad Spišský Štiavnik Správa NP Slovenský raj
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »