Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Zoznam stromov

: 443

Zotriediť podľa:
Evidenčného čísla, Názvu, Slovenského názvu taxónu, Vedeckého názovu taxónu, Kraja, Okresu, Katastera, Organizačného útvaru ŠOP SR

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 172 Lipy v Kotešovej lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Bytča Kotešová Správa CHKO Strážovské vrchy
S 338 Lipy v Kováčovej lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Rožňava Kováčová Správa NP Slovenský kras
S 124 Lipy v Lipt. Matiašovciach lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 142 Lipy v Liptovskom Trnovci lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Trnovec Správa Tatranského NP
S 203 Lipy v Nezbudskej Lúčke lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Nezbudská Lúčka Správa NP Malá Fatra
S 199 Lipy v Rajeckej Lesnej lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Rajecká Lesná Správa NP Malá Fatra
S 329 Lipy v Revúcej pri štátnej ceste lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Revúca Revúca Správa NP Muránska planina
S 337 Lipy v Rochovciach lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Rožňava Rochovce Správa NP Slovenský kras
S 384 Lipy v Roztokoch lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Roztoky Správa CHKO Východné Karpaty
S 336 Lipy v Rudnej lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Rožňava Rudná Správa NP Slovenský kras
S 325 Lipy v Spišskej Novej Vsi lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Správa NP Slovenský raj
S 173 Lipy v Súľove lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Bytča Súľov-Hradná Správa CHKO Strážovské vrchy
S 79 Lipy v Turzovke lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Čadca Turzovka Správa CHKO Kysuce
S 205 Lipy v Čičmanoch lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Čičmany Správa CHKO Strážovské vrchy
S 333 Lipy v Štítniku lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Rožňava Štítnik Správa NP Slovenský kras
S 187 Lipy v Žiline lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Žilina Žilina Správa NP Malá Fatra
S 186 Lipy v Žiline - Žilinskej Lehote lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Žilina Žilinská Lehota Správa NP Malá Fatra
S 262 Lipy v Župnom sirotinci lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Beckov Správa CHKO Biele Karpaty
S 195 Lipy vo Svederníku lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Svederník Správa NP Malá Fatra
S 190 Lipy vo Višňovom lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Višňové Správa NP Malá Fatra
S 241 Lipy vo Vrakúni lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trnavský Dunajská Streda Vrakúň Správa CHKO Dunajské luhy
S 378 Lipy vo Vyšnej Jedľovej lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Vyšná Jedľová RCOP v Prešove
S 458 Liskovská lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Ružomberok Lisková Správa Tatranského NP
S 236 Magnólia na Palisádach magnólia Soulangova
Magnolia x soulangiana
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 222 Magnólia na Somolického ulici magnólia Soulangova
Magnolia x soulangiana
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 265 Maklúra pomarančová maklura oranžová
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.
Nitriansky Nové Zámky Šurany Správa CHKO Dunajské luhy
S 457 Matiašovský topoľ topoľ čierny
Populus nigra L.
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 503 Mazgalická lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos
Prešovský Svidník Dlhoňa Správa CHKO Východné Karpaty
S 1 Memorandové lipy v Martine lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia cordata Mill.
Tilia plataphyllos Scop.
Žilinský Martin Martin Správa NP Veľká Fatra
S 260 Mitické gaštany gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Trenčiansky Trenčín Trenčianske Mitice Správa CHKO Biele Karpaty
: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »