Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Zoznam stromov

: 443

Zotriediť podľa:
Evidenčného čísla, Názvu, Slovenského názvu taxónu, Vedeckého názovu taxónu, Kraja, Okresu, Katastera, Organizačného útvaru ŠOP SR

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 486 Modranské oskoruše jarabina oskorušová
Sorbus domestica
Bratislavský Pezinok Modra Správa CHKO Malé Karpaty
S 373 Modrovská metasekvoja metasekvoja čínska
Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Modrovka Správa CHKO Biele Karpaty
S 393 Moruša v Tibave moruša biela
Morus alba L.
Košický Sobrance Tibava Správa CHKO Vihorlat
S 409 Myjavská lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphylos Scop.
Trenčiansky Myjava Myjava Správa CHKO Záhorie
S 365 Málinské maklury maklura oranžová
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.
Banskobystrický Poltár Málinec Správa CHKO Cerová vrchovina
S 233 Novolipnický platan platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Bratislavský Senec Nová Lipnica Správa CHKO Dunajské luhy
S 264 Orech čierny pri Mudroňove orech čierny
Juglans nigra L.
Nitriansky Komárno Mudroňovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 429 Orechy vo Veľkom lese orech čierny
Juglans nigra L.
Nitriansky Nové Zámky Šurany Správa CHKO Dunajské luhy
S 495 Oskoruša v Devíne jarabina oskorušová
Sorbus domestica
Bratislavský Bratislava IV Devín Správa CHKO Dunajské luhy
S 278 Oskoruša v Hrušove jarabina oskorušová
Sorbus domestica L.
Banskobystrický Veľký Krtíš Hrušov Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 450 Osuská lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Trnavský Senica Osuské Správa CHKO Záhorie
S 168 Pagaštan konský v Gáni pagaštan konský
Aesculus hippocastanum L.
Trnavský Galanta Gáň Správa CHKO Dunajské luhy
S 353 Pagaštan konský v Rozhanovciach pagaštan konský
Aesculus hipocastanum L.
Košický Košice - okolie Rozhanovce RCOP v Prešove
S 418 Pagaštan v Božčiciach pagaštan konský
Aesculus hippocastanum L.
Košický Trebišov Božčice Správa CHKO Latorica
S 500 Pagaštan v Hrabušiciach pagaštan konský
Aesculus hippocastanum
Košický Spišská Nová Ves Hrabušice Správa NP Slovenský raj
S 313 Pagaštanová alej pagaštan konský
Aesculus hippocastanum L.
Prešovský Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Správa Pieninského NP
S 211 Paulovnia na Škarniclovej ulici paulovnia plstnatá
Paulownia tomentosa
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 93 Paulovnia plstnantá paulovnia plstnatá
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
Nitriansky Levice Levice Správa CHKO Ponitrie
S 497 Piešťanské topole topoľ čierny
Populus nigra
Trnavský Piešťany Piešťany Správa CHKO Malé Karpaty
S 231 Platan na Kysuckej ulici platan západný
Platanus occidentalis
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 394 Platan v Bracovciach platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Košický Michalovce Bracovce Správa CHKO Vihorlat
S 350 Platan v Kamenici nad Cirochou platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Prešovský Humenné Kamenica nad Cirochou Správa CHKO Východné Karpaty
S 400 Platan v Krčave platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Košický Sobrance Krčava Správa CHKO Vihorlat
S 371 Platan v Nižnom Hrabovci platan západný
Platanus occidentalis L.
Prešovský Vranov nad Topľou Nižný Hrabovec RCOP v Prešove
S 151 Platan v Sečiankach platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Banskobystrický Veľký Krtíš Sečianky Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 399 Platan v Tibave platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Košický Sobrance Tibava Správa CHKO Vihorlat
S 366 Platan v Tovarnom platan západný
Platanus occidentalis L.
Prešovský Vranov nad Topľou Tovarné RCOP v Prešove
S 351 Platan v Udavskom platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Prešovský Humenné Udavské Správa CHKO Východné Karpaty
S 137 Platan v Zlatých Moravciach platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Nitriansky Zlaté Moravce Zlaté Moravce Správa CHKO Ponitrie
S 461 Platan v Zámockej záhrade v Hlohovci platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Trnavský Hlohovec Hlohovec Správa CHKO Malé Karpaty
: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »