Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Zoznam stromov

: 443

Zotriediť podľa:
Evidenčného čísla, Názvu, Slovenského názvu taxónu, Vedeckého názovu taxónu, Kraja, Okresu, Katastera, Organizačného útvaru ŠOP SR

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 375 Trenčianske ginká ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Trenčiansky Trenčín Trenčín Správa CHKO Biele Karpaty
S 41 Tuja pri dome č. 72, na ul. Krivô tuja západná
Thuja occidentalis L.
Žilinský Dolný Kubín Krivá Správa CHKO Horná Orava
S 66 Tuja v Klobušiciach tuja riasnatá
Thuja plicata D.Don exL.amb
Trenčiansky Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 72 Tuja v Mednom tuja riasnatá
Thuja plicata D.Don ex L.
Trenčiansky Púchov Medné Správa CHKO Strážovské vrchy
S 363 Univerzitná sofora sofora japonská
Sophora japonica L.
Košický Košice I Stredné Mesto RCOP v Prešove
S 255 Urpínska alej agát biely
javor poľný
lipa veľkolistá
pagaštan konský
Robinia pseudoacacia L.
Acer campestre L
Tilia platyphyllos Scop.
Aesculus hippocastanum L.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 404 Uňadovský tis tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Podlavice Správa CHKO Poľana
S 345 Vejmutovka v Dúbrave borovica hladká
Pinus strobus L.
Prešovský Snina Dúbrava Správa NP Poloniny
S 472 Velčické cery dub cerový
Quercus cerris L.
Nitriansky Zlaté Moravce Velčice Správa CHKO Ponitrie
S 425 Veľkouherská lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Trenčiansky Partizánske Veľké Uherce Správa CHKO Ponitrie
S 508 Vyšnoorlícka lipa lipa malolistá
Tilia cordata
Prešovský Svidník Vyšný Orlík RCOP v Prešove
S 354 Vŕba biela v Čečejovciach vŕba biela
Salix alba L.
Košický Košice - okolie Čečejovce Správa NP Slovenský kras
S 490 Vŕba pri železničnej stanici Žilinský Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Správa CHKO Kysuce
S 292 Wilckensové pamätné stromy javor mliečny
smrekovec opadavý
Acer platanoides L.
Larix decidua Mill.
Banskobystrický Žiar nad Hronom Repište Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 434 Zborské lipy lipa veľkolista
Tilia platyphyllos Scop.
Trenčiansky Púchov Zbora Správa CHKO Strážovské vrchy
S 317 Čelovský dub dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Prešov Čelovce RCOP v Prešove
S 344 Ľaliovník v Dúbrave ľáliovník tulipánokvetý
Liriodendron tulipifera
Prešovský Snina Dúbrava Správa NP Poloniny
S 54 Ľaliovník v Novej Bani ľáliovník tulipánokvetý
Liriodendron tulipifera
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 189 Ľaliovník v Žiline ľáliovník tulipánokvetý
Liriodendron tulipifera
Žilinský Žilina Žilina Správa NP Malá Fatra
S 362 Šačianske tisy tis obyčajný
Taxus baccata L.
Košický Košice II Šaca RCOP v Prešove
S 506 Špaňodolinské lipy lipa malolistá
Tilia cordata
Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Správa NP Nízke Tatry
S 287 Štúrovské platany platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Nitriansky Nové Zámky Štúrovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 288 Šurianska paulovnia paulovnia plstnatá
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
Nitriansky Nové Zámky Šurany Správa CHKO Dunajské luhy
: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15