Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Zoznam stromov

: 443

Zotriediť podľa:
Evidenčného čísla, Názvu, Slovenského názvu taxónu, Vedeckého názovu taxónu, Kraja, Okresu, Katastera, Organizačného útvaru ŠOP SR

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 285 Dub na Podzámskej ulici dub letný
Quercus robur L.
Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Správa CHKO Dunajské luhy
S 229 Dub na Prvosienkovej ulici dub žltkastý
Quercus dalechampii
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 214 Dub na Šulekovej ulici dub jadranský
Quercus virgiliana
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 147 Dub pri Lutile dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Žiar nad Hronom Lutila Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 34 Dub pri kaštieli dub letný
Quercus robur L.
Žilinský Dolný Kubín Mokraď Správa CHKO Horná Orava
S 297 Dub v Brezničke dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Poltár Breznička Správa CHKO Cerová vrchovina
S 343 Dub v Dúbrave dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Snina Dúbrava Správa NP Poloniny
S 248 Dub v Hornom Mýte dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Dunajská Streda Horné Mýto Správa CHKO Dunajské luhy
S 136 Dub v Hostí dub cerový
Quercus cerris L.
Nitriansky Zlaté Moravce Hostie Správa CHKO Ponitrie
S 348 Dub v Humennom dub sivý
Quercus pedunculiflora K.Koch
Prešovský Humenné Humenné Správa CHKO Východné Karpaty
S 385 Dub v Hunkovciach dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Svidník Hunkovce Správa CHKO Východné Karpaty
S 340 Dub v Joviciach dub letný
Quercus robur L.
Košický Rožňava Jovice Správa NP Slovenský kras
S 239 Dub v Kostolnej Gale dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Dunajská Streda Kostolná Gala Správa CHKO Dunajské luhy
S 52 Dub v Kremnici dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 249 Dub v Michale na Ostrove dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Dunajská Streda Michal na Ostrove Správa CHKO Dunajské luhy
S 397 Dub v Michalovciach dub letný
Quercus robur L.
Košický Michalovce Michalovce Správa CHKO Vihorlat
S 125 Dub v Prosieku dub letný
Quercus robur L.
Žilinský Liptovský Mikuláš Prosiek Správa Tatranského NP
S 459 Dub v Pustom Mlyne dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Senica Cerová-Lieskové Správa CHKO Záhorie
S 395 Dub v Rakovci n/Ondavou II. dub letný
Quercus robur L.
Košický Michalovce Rakovec nad Ondavou Správa CHKO Vihorlat
S 367 Dub v Rudlove dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Vranov nad Topľou Rudlov RCOP v Prešove
S 159 Dub v Sečiankach dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Veľký Krtíš Sečianky Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 47 Duby na Trojačke dub zimný
Quercus petrea (Matt.)Liebl.
Žilinský Čadca Makov Správa CHKO Kysuce
S 22 Duby pred budovou detskej ambulancie dub letný
Quercus robur L.
Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 131 Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Banská Bystrica Slovenská Ľupča Správa NP Nízke Tatry
S 286 Duby v Berku dub letný
Quercus robur L.
Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Správa CHKO Dunajské luhy
S 49 Duby v Bijacovciach dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Levoča Bijacovce Správa NP Slovenský raj
S 300 Duby v Dobrej Nive dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Zvolen Dobrá Niva Správa CHKO Poľana
S 299 Duby v Kováčovej dub letný
dub zimný
Quercus robur L.
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Banskobystrický Zvolen Kováčová Správa CHKO Poľana
S 382 Duby v Krajnom Čiernom dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Svidník Krajné Čierno Správa CHKO Východné Karpaty
S 339 Duby v Krásnohorskom Podhradí dub letný
Quercus robur L.
Košický Rožňava Krásnohorské Podhradie Správa NP Slovenský kras
: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »