Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Zoznam stromov

: 443

Zotriediť podľa:
Evidenčného čísla, Názvu, Slovenského názvu taxónu, Vedeckého názovu taxónu, Kraja, Okresu, Katastera, Organizačného útvaru ŠOP SR

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 364 Hradištské gaštany gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Banskobystrický Poltár Hradište Správa CHKO Cerová vrchovina
S 2 Hrochoťská lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Banská Bystrica Hrochoť Správa CHKO Poľana
S 304 Hruška pod Baranovom hruška planá
Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
Banskobystrický Banská Bystrica Kostiviarska Správa NP Nízke Tatry
S 289 Hruška v Berku hruška obyčajná
Pyrus communis L.
Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Správa CHKO Dunajské luhy
S 422 Hruška zelienka hruška obyčajná
Pyrus communis L. emend Burgsd.
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 29 Jasen pri budove lesnej správy jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Žilinský Dolný Kubín Párnica Správa CHKO Horná Orava
S 433 Jasenická lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Považská Bystrica Jasenica Správa CHKO Strážovské vrchy
S 227 Jaseň na Rudnayovom námestí jaseň štíhly
Fraxinus excelsior
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 252 Jaseň pod Buchlovom jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Trenčiansky Prievidza Čereňany Správa CHKO Ponitrie
S 359 Jaseň pri Angeline jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Košický Košice I Severné Mesto RCOP v Prešove
S 25 Jaseň pri kaštieli jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 67 Jaseň v Zliechove jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Trenčiansky Ilava Zliechov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 314 Javor v Kamienke javor horský
Acer pseudoplatanus
Prešovský Stará Ľubovňa Kamienka Správa Pieninského NP
S 492 Javor v Osturni javor horský
Acer pseudoplatanus
Prešovský Kežmarok Osturňa Správa Pieninského NP
S 116 Javor v Ružomberku pod Tichým javor mliečny
Acer platanoides L.
Žilinský Ružomberok Ružomberok Správa NP Nízke Tatry
S 188 Javor v Žiline javor cukrový
Acer saccharinum L.
Žilinský Žilina Žilina Správa NP Malá Fatra
S 197 Javory v Stránskom javor horský
Acer pseudoplatanus L.
Žilinský Žilina Stránske Správa NP Malá Fatra
S 140 Jedle na Mláčiku jedľa biela
Abies alba Mill.
Banskobystrický Zvolen Železná Breznica Správa CHKO Poľana
S 453 Jedľa v Hrdzavej doline jedľa biela
Abies alba Mill.
Banskobystrický Revúca Muráň Správa NP Muránska planina
S 225 Jedľa v Kráľovskom údolí jedľa srienistá
Abies concolor
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 114 Jedľa v L. Osade - Teplô jedľa biela
Abies alba Mill.
Žilinský Ružomberok Liptovské Revúce Správa NP Veľká Fatra
S 101 Kalnianske topole topoľ čierny
Populus nigra L.
Nitriansky Levice Kalná Správa CHKO Ponitrie
S 232 Katalpa na Mickiewiczovej ulici katalpa bignóniovitá
Catalpa bignonioides
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 149 Katalpa v Hnúšti katalpa bignóniovitá
Catalpa bignonioides Walt.
Banskobystrický Rimavská Sobota Hnúšťa Správa CHKO Cerová vrchovina
S 415 Kazimírske duby dub letný
Quercus robur L.
Košický Trebišov Veľký Kazimír Správa CHKO Latorica
S 446 Klobušické platany platan západný
Platanus occidentalis L.
Trenčiansky Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 442 Klobušický javor javor cukrový
Acer saccharinum L.
Trenčiansky Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 240 Koelreuterie v Hubiciach jaseňovec metlinatý
jeseňovec metlinatý
Koelreuteria paniculata Laxm.
Koelreuteria paniculata
Trnavský Dunajská Streda Hubice Správa CHKO Dunajské luhy
S 126 Koháryho dub dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Krupina Krnišov Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 16 Korvínova lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Bystrica Slovenská Ľupča Správa NP Nízke Tatry
: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »