Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Zoznam stromov

: 443

Zotriediť podľa:
Evidenčného čísla, Názvu, Slovenského názvu taxónu, Vedeckého názovu taxónu, Kraja, Okresu, Katastera, Organizačného útvaru ŠOP SR

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 1 Memorandové lipy v Martine lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia cordata Mill.
Tilia plataphyllos Scop.
Žilinský Martin Martin Správa NP Veľká Fatra
S 2 Hrochoťská lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Banská Bystrica Hrochoť Správa CHKO Poľana
S 3 Lipy pri Hronseckom kostolíku lipa
Tilia L.
Banskobystrický Banská Bystrica Hronsek Správa CHKO Poľana
S 4 Bojnická lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Trenčiansky Prievidza Bojnice Správa CHKO Ponitrie
S 6 Lipa pri kostole lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 7 Lipa v kláštornej záhrade lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 8 Ginko v Abramovej ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Žilinský Turčianske Teplice Abramová Správa NP Veľká Fatra
S 10 Lipa pri kostole v Slovenskom Pravne lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Turčianske Teplice Slovenské Pravno Správa NP Veľká Fatra
S 11 Lipa v Sklenom pri kostole lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Turčianske Teplice Sklené Správa NP Veľká Fatra
S 12 Lipa pred kláštorom lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 14 Buk v kláštornej záhrade buk lesný
Fagus sylvatica L.
Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 15 Brest v kláštornej záhrade brest horský
Ulmus glabra Huds.
Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 16 Korvínova lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Bystrica Slovenská Ľupča Správa NP Nízke Tatry
S 17 Lipa na Pustovci lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Prešovský Kežmarok Toporec Správa Pieninského NP
S 18 Brest u Papaji brest hrabolistý
Ulmus minor Mill.
Žilinský Čadca Makov Správa CHKO Kysuce
S 19 Lipa pri Kysuckom Novom Meste lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Správa CHKO Kysuce
S 20 Lipa oproti budove kultúrneho strediska lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Dolný Kubín Dlhá nad Oravou Správa CHKO Horná Orava
S 21 Lipy pri kostole lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 22 Duby pred budovou detskej ambulancie dub letný
Quercus robur L.
Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 23 Smrekovec na cintoríne smrekovec opadavý
Larix decidua Mill.
Žilinský Dolný Kubín Chlebnice Správa CHKO Horná Orava
S 24 Radlinského jaseň jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Žilinský Dolný Kubín Dolný Kubín Správa CHKO Horná Orava
S 25 Jaseň pri kaštieli jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 26 Skupina líp pri kostole lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Dolný Kubín Leštiny Správa CHKO Horná Orava
S 27 Lipa pri evanjelickom kostole lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Dolný Kubín Veličná Správa CHKO Horná Orava
S 28 Lipa na cintoríne lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Dolný Kubín Pokryváč Správa CHKO Horná Orava
S 29 Jasen pri budove lesnej správy jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Žilinský Dolný Kubín Párnica Správa CHKO Horná Orava
S 30 Lipa pri budove lesnej správy lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Dolný Kubín Párnica Správa CHKO Horná Orava
S 31 Topoľ na nábreží pri parkovisku topoľ čierny
Populus nigra L.
Žilinský Dolný Kubín Oravský Podzámok Správa CHKO Horná Orava
S 32 Topoľ pri SOU topoľ čierny
Populus nigra L.
Žilinský Dolný Kubín Oravský Podzámok Správa CHKO Horná Orava
S 33 Buk pri kaštieli buk lesný
Fagus sylvatica L.
Žilinský Dolný Kubín Mokraď Správa CHKO Horná Orava
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »