Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Zoznam stromov

: 443

Zotriediť podľa:
Evidenčného čísla, Názvu, Slovenského názvu taxónu, Vedeckého názovu taxónu, Kraja, Okresu, Katastera, Organizačného útvaru ŠOP SR

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 8 Ginko v Abramovej ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Žilinský Turčianske Teplice Abramová Správa NP Veľká Fatra
S 277 Brest v Balogu nad Ipľom brest väzový
Ulmus laevis Pall.
Banskobystrický Veľký Krtíš Balog nad Ipľom Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 482 Baza pri katolíckom gymnáziu baza čierna
Sambucus nigra
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 255 Urpínska alej agát biely
javor poľný
lipa veľkolistá
pagaštan konský
Robinia pseudoacacia L.
Acer campestre L
Tilia platyphyllos Scop.
Aesculus hippocastanum L.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 257 Tis na Skuteckého ulici tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 473 Brest na Bakossovej ulici brest hrabolistý
Ulmus minor Mill.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 258 Tis na katolíckom cintoríne tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 449 Hodrušský gaštan gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Banskobystrický Žarnovica Banská Hodruša Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 436 Sekvojovec za botanickou záhradou sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 291 Lipy pri bývalej mestskej strelnici v Banskej Štiavnici lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 479 Stromy v obci Batizovce lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Poprad Batizovce Správa Tatranského NP
S 262 Lipy v Župnom sirotinci lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Beckov Správa CHKO Biele Karpaty
S 381 Lipa v Belejovciach lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Belejovce RCOP v Prešove
S 184 Buky v Belej buk lesný
Fagus sylvatica L.
Žilinský Žilina Belá Správa NP Malá Fatra
S 183 Lipy v Belej lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Belá Správa NP Malá Fatra
S 105 Bešiansky cer dub cerový
Quercus cerris L.
Nitriansky Levice Beša Správa CHKO Ponitrie
S 113 Brest pri kaštieli Mitošiny brest horský
Ulmus glabra Huds.
Žilinský Ružomberok Bešeňová Správa Tatranského NP
S 413 Platany v Bieli platan západný
Platanus occidentalis L.
Košický Trebišov Biel Správa CHKO Latorica
S 49 Duby v Bijacovciach dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Levoča Bijacovce Správa NP Slovenský raj
S 247 Platany v Blatnej na Ostrove platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Trnavský Dunajská Streda Blatná na Ostrove Správa CHKO Dunajské luhy
S 68 Hrab v Bohuniciach hrab obyčajný
Carpinus betulus L.
Trenčiansky Ilava Bohunice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 4 Bojnická lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Trenčiansky Prievidza Bojnice Správa CHKO Ponitrie
S 305 Bojnické ginká ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Trenčiansky Prievidza Bojnice Správa CHKO Ponitrie
S 312 Bolešovský brest brest hrabolistý
Ulmus minor Mill.
Trenčiansky Ilava Bolešov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 74 Lipa v Borčiciach lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Ilava Borčice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 418 Pagaštan v Božčiciach pagaštan konský
Aesculus hippocastanum L.
Košický Trebišov Božčice Správa CHKO Latorica
S 394 Platan v Bracovciach platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Košický Michalovce Bracovce Správa CHKO Vihorlat
S 389 Lipa v Brezničke lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Stropkov Breznička RCOP v Prešove
S 297 Dub v Brezničke dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Poltár Breznička Správa CHKO Cerová vrchovina
S 332 Brusnícka lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Revúca Brusník Správa NP Muránska planina
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »