Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Zoznam stromov

: 443

Zotriediť podľa:
Evidenčného čísla, Názvu, Slovenského názvu taxónu, Vedeckého názovu taxónu, Kraja, Okresu, Katastera, Organizačného útvaru ŠOP SR

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 310 Borovica Ľudmily Podjavorinskej borovica lesná
Pinus sylvestris L.
Banskobystrický Zvolen Rybáre Správa CHKO Poľana
S 482 Baza pri katolíckom gymnáziu baza čierna
Sambucus nigra
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 506 Špaňodolinské lipy lipa malolistá
Tilia cordata
Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Správa NP Nízke Tatry
S 507 Kľacké duglasky duglaska tisolistá
Pseudotsuga menziesii
Banskobystrický Žarnovica Kľak Správa CHKO Ponitrie
S 294 Lipa v Kremnici - Leopold Šachta lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 293 Sekvoja obrovská sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz
Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 292 Wilckensové pamätné stromy javor mliečny
smrekovec opadavý
Acer platanoides L.
Larix decidua Mill.
Banskobystrický Žiar nad Hronom Repište Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 300 Duby v Dobrej Nive dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Zvolen Dobrá Niva Správa CHKO Poľana
S 299 Duby v Kováčovej dub letný
dub zimný
Quercus robur L.
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Banskobystrický Zvolen Kováčová Správa CHKO Poľana
S 449 Hodrušský gaštan gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Banskobystrický Žarnovica Banská Hodruša Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 58 Sekvojovec na Voznici sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz
Banskobystrický Žarnovica Voznica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 421 Brekyňa na Sitárovom vrchu jarabina brekyňová
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 485 Topoľ sivý pod Perpešom topoľ sivý
Populus x canescens
Banskobystrický Revúca Gemerská Ves Správa NP Muránska planina
S 484 Gaštany v Ratkovskom Bystrom gaštan jedlý
Castanea sativa
Banskobystrický Revúca Ratkovské Bystré Správa NP Muránska planina
S 327 Stromy v Revúcej pagaštan konský
smrek obyčajný
Aesculus hippocastanum L.
Picea abies (L.) H. Karst
Banskobystrický Revúca Revúca Správa NP Muránska planina
S 298 Platany v Lučenci pri Szilassyho kaštieli platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Banskobystrický Lučenec Lučenec Správa CHKO Cerová vrchovina
S 296 Ginko dvojlaločné v Lučenci ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Banskobystrický Lučenec Lučenec Správa CHKO Cerová vrchovina
S 471 Ginko v Súdovciach ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Banskobystrický Krupina Súdovce Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 436 Sekvojovec za botanickou záhradou sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 419 Lipy na Hornej Rovni lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 291 Lipy pri bývalej mestskej strelnici v Banskej Štiavnici lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 145 Smrekovce na Hornej Rovni smrekovec opadavý
Larix decidua Mill.
Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 404 Uňadovský tis tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Podlavice Správa CHKO Poľana
S 150 Tis v Tajove tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Tajov Správa CHKO Poľana
S 304 Hruška pod Baranovom hruška planá
Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
Banskobystrický Banská Bystrica Kostiviarska Správa NP Nízke Tatry
S 255 Urpínska alej agát biely
javor poľný
lipa veľkolistá
pagaštan konský
Robinia pseudoacacia L.
Acer campestre L
Tilia platyphyllos Scop.
Aesculus hippocastanum L.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 132 Skupina líp pri kostole v Motyčkách lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Bystrica Motyčky Správa NP Nízke Tatry
S 154 Gaštan v Modrom Kameni gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 157 Gaštany na Judinom vrchu gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 56 Duglaska v Starej Kremničke duglaska tisolistá
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Banskobystrický Žiar nad Hronom Stará Kremnička Správa CHKO Štiavnické vrchy
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »