Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Zoznam stromov

: 443

Zotriediť podľa:
Evidenčného čísla, Názvu, Slovenského názvu taxónu, Vedeckého názovu taxónu, Kraja, Okresu, Katastera, Organizačného útvaru ŠOP SR

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 482 Baza pri katolíckom gymnáziu baza čierna
Sambucus nigra
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 506 Špaňodolinské lipy lipa malolistá
Tilia cordata
Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Správa NP Nízke Tatry
S 404 Uňadovský tis tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Podlavice Správa CHKO Poľana
S 150 Tis v Tajove tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Tajov Správa CHKO Poľana
S 304 Hruška pod Baranovom hruška planá
Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
Banskobystrický Banská Bystrica Kostiviarska Správa NP Nízke Tatry
S 255 Urpínska alej agát biely
javor poľný
lipa veľkolistá
pagaštan konský
Robinia pseudoacacia L.
Acer campestre L
Tilia platyphyllos Scop.
Aesculus hippocastanum L.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 132 Skupina líp pri kostole v Motyčkách lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Bystrica Motyčky Správa NP Nízke Tatry
S 257 Tis na Skuteckého ulici tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 403 Sládkovičova lipa v Radvani lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Bystrica Radvaň Správa CHKO Poľana
S 266 Lipa pri Hronseckom kaštieli lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Banská Bystrica Hronsek Správa CHKO Poľana
S 16 Korvínova lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Bystrica Slovenská Ľupča Správa NP Nízke Tatry
S 2 Hrochoťská lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Banská Bystrica Hrochoť Správa CHKO Poľana
S 372 Baranovské duby dub cerový
dub zimný
Quercus cerris L.
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Správa NP Nízke Tatry
S 131 Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Banská Bystrica Slovenská Ľupča Správa NP Nízke Tatry
S 473 Brest na Bakossovej ulici brest hrabolistý
Ulmus minor Mill.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 303 Buk pod Širokou buk lesný
Fagus sylvatica L.
Banskobystrický Banská Bystrica Hrochoť Správa CHKO Poľana
S 258 Tis na katolíckom cintoríne tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 133 Lipa v Motyčkách lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Bystrica Motyčky Správa NP Nízke Tatry
S 3 Lipy pri Hronseckom kostolíku lipa
Tilia L.
Banskobystrický Banská Bystrica Hronsek Správa CHKO Poľana
S 436 Sekvojovec za botanickou záhradou sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 419 Lipy na Hornej Rovni lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 291 Lipy pri bývalej mestskej strelnici v Banskej Štiavnici lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 145 Smrekovce na Hornej Rovni smrekovec opadavý
Larix decidua Mill.
Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 144 Gaštan v Štiavnických Baniach gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 236 Magnólia na Palisádach magnólia Soulangova
Magnolia x soulangiana
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 231 Platan na Kysuckej ulici platan západný
Platanus occidentalis
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 237 Tis v nemocničnej záhrade tis obyčajný
Taxus baccata
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 224 Sofora na Vajanského nábreží sofora japonská
Sophora japonica
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 235 Skupina stromov na Galandovej dub letný
judášovec strukový
ľáliovník tulipánokvetý
Quercus robur
Cercis siliquastrum
Liriodendron tulipifera
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 222 Magnólia na Somolického ulici magnólia Soulangova
Magnolia x soulangiana
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »