Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Zoznam stromov

: 443

Zotriediť podľa:
Evidenčného čísla, Názvu, Slovenského názvu taxónu, Vedeckého názovu taxónu, Kraja, Okresu, Katastera, Organizačného útvaru ŠOP SR

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 114 Jedľa v L. Osade - Teplô jedľa biela
Abies alba Mill.
Žilinský Ružomberok Liptovské Revúce Správa NP Veľká Fatra
S 140 Jedle na Mláčiku jedľa biela
Abies alba Mill.
Banskobystrický Zvolen Železná Breznica Správa CHKO Poľana
S 453 Jedľa v Hrdzavej doline jedľa biela
Abies alba Mill.
Banskobystrický Revúca Muráň Správa NP Muránska planina
S 225 Jedľa v Kráľovskom údolí jedľa srienistá
Abies concolor
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 292 Wilckensové pamätné stromy javor mliečny
smrekovec opadavý
Acer platanoides L.
Larix decidua Mill.
Banskobystrický Žiar nad Hronom Repište Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 171 Stromy v Bytči javor mliečny
lipa veľkolistá
Acer platanoides L.
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Bytča Veľká Bytča Správa CHKO Strážovské vrchy
S 116 Javor v Ružomberku pod Tichým javor mliečny
Acer platanoides L.
Žilinský Ružomberok Ružomberok Správa NP Nízke Tatry
S 492 Javor v Osturni javor horský
Acer pseudoplatanus
Prešovský Kežmarok Osturňa Správa Pieninského NP
S 505 Spišskonovoveský javor javor horský
Acer pseudoplatanus
Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Správa NP Slovenský raj
S 314 Javor v Kamienke javor horský
Acer pseudoplatanus
Prešovský Stará Ľubovňa Kamienka Správa Pieninského NP
S 435 Pružinské stromy javor horský
lipa veľkolistá
Acer pseudoplatanus L.
Tilia platyphyllos Scop.
Trenčiansky Považská Bystrica Pružina Správa CHKO Strážovské vrchy
S 197 Javory v Stránskom javor horský
Acer pseudoplatanus L.
Žilinský Žilina Stránske Správa NP Malá Fatra
S 188 Javor v Žiline javor cukrový
Acer saccharinum L.
Žilinský Žilina Žilina Správa NP Malá Fatra
S 442 Klobušický javor javor cukrový
Acer saccharinum L.
Trenčiansky Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 353 Pagaštan konský v Rozhanovciach pagaštan konský
Aesculus hipocastanum L.
Košický Košice - okolie Rozhanovce RCOP v Prešove
S 500 Pagaštan v Hrabušiciach pagaštan konský
Aesculus hippocastanum
Košický Spišská Nová Ves Hrabušice Správa NP Slovenský raj
S 327 Stromy v Revúcej pagaštan konský
smrek obyčajný
Aesculus hippocastanum L.
Picea abies (L.) H. Karst
Banskobystrický Revúca Revúca Správa NP Muránska planina
S 168 Pagaštan konský v Gáni pagaštan konský
Aesculus hippocastanum L.
Trnavský Galanta Gáň Správa CHKO Dunajské luhy
S 313 Pagaštanová alej pagaštan konský
Aesculus hippocastanum L.
Prešovský Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Správa Pieninského NP
S 331 Gaštany a platan v Hucíne pagaštan konský
platan západný
Aesculus hippocastanum L.
Platanus occidentalis L.
Banskobystrický Revúca Hucín Správa NP Muránska planina
S 418 Pagaštan v Božčiciach pagaštan konský
Aesculus hippocastanum L.
Košický Trebišov Božčice Správa CHKO Latorica
S 223 Breza na Mišíkovej ulici breza papierovitá
Betula papyrifera
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 230 Brezy v Mlynskej doline breza previsnutá
breza previsutá
Betula pendula
Betula pendukla "Dalacarlica"
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 68 Hrab v Bohuniciach hrab obyčajný
Carpinus betulus L.
Trenčiansky Ilava Bohunice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 475 Hrab pri Lukovom hrab obyčajný
Carpinus betulus L.
Banskobystrický Zvolen Lukové Správa CHKO Poľana
S 228 Gaštan na Karabinského ulici gaštan jedlý
Castanea sativa
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 484 Gaštany v Ratkovskom Bystrom gaštan jedlý
Castanea sativa
Banskobystrický Revúca Ratkovské Bystré Správa NP Muránska planina
S 449 Hodrušský gaštan gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Banskobystrický Žarnovica Banská Hodruša Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 456 Gaštan jedlý v Častej gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Bratislavský Pezinok Častá Správa CHKO Malé Karpaty
S 402 Gaštan nad Vápenkou gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Správa CHKO Malé Karpaty
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »