Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Zoznam stromov

: 443

Zotriediť podľa:
Evidenčného čísla, Názvu, Slovenského názvu taxónu, Vedeckého názovu taxónu, Kraja, Okresu, Katastera, Organizačného útvaru ŠOP SR

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 233 Novolipnický platan platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Bratislavský Senec Nová Lipnica RCOP v Bratislave
S 481 Dub letný v Dunajskej Lužnej dub letný
Quercus robur
Bratislavský Senec Jánošíková RCOP v Bratislave
S 224 Sofora na Vajanského nábreží sofora japonská
Sophora japonica
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 495 Oskoruša v Devíne jarabina oskorušová
Sorbus domestica
Bratislavský Bratislava IV Devín RCOP v Bratislave
S 489 Borovice čierne na ul. Francúzskych partizánov borovica čierna
Pinus nigra
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 237 Tis v nemocničnej záhrade tis obyčajný
Taxus baccata
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 222 Magnólia na Somolického ulici magnólia Soulangova
Magnolia x soulangiana
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 235 Skupina stromov na Galandovej dub letný
judášovec strukový
ľáliovník tulipánokvetý
Quercus robur
Cercis siliquastrum
Liriodendron tulipifera
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 234 Dub na Godrovej ulici dub
Quercus L.
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 232 Katalpa na Mickiewiczovej ulici katalpa bignóniovitá
Catalpa bignonioides
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 231 Platan na Kysuckej ulici platan západný
Platanus occidentalis
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 230 Brezy v Mlynskej doline breza previsnutá
breza previsutá
Betula pendula
Betula pendukla "Dalacarlica"
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 229 Dub na Prvosienkovej ulici dub žltkastý
Quercus dalechampii
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 228 Gaštan na Karabinského ulici gaštan jedlý
Castanea sativa
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 227 Jaseň na Rudnayovom námestí jaseň štíhly
Fraxinus excelsior
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 225 Jedľa v Kráľovskom údolí jedľa srienistá
Abies concolor
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 223 Breza na Mišíkovej ulici breza papierovitá
Betula papyrifera
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 221 Dub na Moyzesovej ulici dub letný
Quercus robur
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 217 Borovica na ulici B. Němcovej borovica hladká
Pinus strobus
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 215 Ginko na Godrovej ulici ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 214 Dub na Šulekovej ulici dub jadranský
Quercus virgiliana
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 212 Lipa na Partizánskej ulici lipa malolistá
Tilia cordata
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 211 Paulovnia na Škarniclovej ulici paulovnia plstnatá
Paulownia tomentosa
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 236 Magnólia na Palisádach magnólia Soulangova
Magnolia x soulangiana
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 480 Sofora japonská v Devínskej Novej Vsi sofora japonská
Sophora japonica
Bratislavský Bratislava IV Devínska Nová Ves RCOP v Bratislave
S 508 Vyšnoorlícka lipa lipa malolistá
Tilia cordata
Prešovský Svidník Vyšný Orlík RCOP v Prešove
S 371 Platan v Nižnom Hrabovci platan západný
Platanus occidentalis L.
Prešovský Vranov nad Topľou Nižný Hrabovec RCOP v Prešove
S 376 Lipy malolisté v Radome lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Radoma RCOP v Prešove
S 378 Lipy vo Vyšnej Jedľovej lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Vyšná Jedľová RCOP v Prešove
S 377 Lipa malolistá vo Svidníku lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Svidník RCOP v Prešove
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »