Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Zoznam stromov

: 443

Zotriediť podľa:
Evidenčného čísla, Názvu, Slovenského názvu taxónu, Vedeckého názovu taxónu, Kraja, Okresu, Katastera, Organizačného útvaru ŠOP SR

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 508 Vyšnoorlícka lipa lipa malolistá
Tilia cordata
Prešovský Svidník Vyšný Orlík RCOP v Prešove
S 371 Platan v Nižnom Hrabovci platan západný
Platanus occidentalis L.
Prešovský Vranov nad Topľou Nižný Hrabovec RCOP v Prešove
S 376 Lipy malolisté v Radome lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Radoma RCOP v Prešove
S 378 Lipy vo Vyšnej Jedľovej lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Vyšná Jedľová RCOP v Prešove
S 377 Lipa malolistá vo Svidníku lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Svidník RCOP v Prešove
S 381 Lipa v Belejovciach lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Belejovce RCOP v Prešove
S 387 Dub letný vo Svidníku dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Svidník Svidník RCOP v Prešove
S 388 Lipa v Miňovciach lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Stropkov Miňovce RCOP v Prešove
S 389 Lipa v Brezničke lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Stropkov Breznička RCOP v Prešove
S 407 Prešovský platan platan západný
Platanus occidentalis L.
Prešovský Prešov Prešov RCOP v Prešove
S 408 Duby v Pečovskej Novej Vsi dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Sabinov Pečovská Nová Ves RCOP v Prešove
S 321 Sekvoja v Uzovskom Šalgove sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz
Prešovský Sabinov Uzovský Šalgov RCOP v Prešove
S 361 Ginko na Masarykovej ulici ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Košický Košice I Stredné Mesto RCOP v Prešove
S 367 Dub v Rudlove dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Vranov nad Topľou Rudlov RCOP v Prešove
S 369 Tis v Nižnom Hrabovci tis obyčajný
Taxus baccata L.
Prešovský Vranov nad Topľou Nižný Hrabovec RCOP v Prešove
S 370 Borovica v Zámutove borovica Jeffreyova
Pinus jeffreyi Grev. Et Balf.
Prešovský Vranov nad Topľou Zámutov RCOP v Prešove
S 366 Platan v Tovarnom platan západný
Platanus occidentalis L.
Prešovský Vranov nad Topľou Tovarné RCOP v Prešove
S 318 Lipanská lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Sabinov Lipany RCOP v Prešove
S 317 Čelovský dub dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Prešov Čelovce RCOP v Prešove
S 362 Šačianske tisy tis obyčajný
Taxus baccata L.
Košický Košice II Šaca RCOP v Prešove
S 357 Lipa malolistá v Hutníkoch lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Košice - okolie Sokoľany RCOP v Prešove
S 353 Pagaštan konský v Rozhanovciach pagaštan konský
Aesculus hipocastanum L.
Košický Košice - okolie Rozhanovce RCOP v Prešove
S 352 Sekvojovec mamutí v Slanci sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz
Košický Košice - okolie Slanec RCOP v Prešove
S 406 Topoľ biely v Mestskom parku topoľ biely
Populus alba L.
Košický Košice I Stredné Mesto RCOP v Prešove
S 360 Platany na Veterine platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Košický Košice I Severné Mesto RCOP v Prešove
S 363 Univerzitná sofora sofora japonská
Sophora japonica L.
Košický Košice I Stredné Mesto RCOP v Prešove
S 359 Jaseň pri Angeline jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Košický Košice I Severné Mesto RCOP v Prešove
S 373 Modrovská metasekvoja metasekvoja čínska
Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Modrovka Správa CHKO Biele Karpaty
S 262 Lipy v Župnom sirotinci lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Beckov Správa CHKO Biele Karpaty
S 259 Gaštanica gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Zemianske Podhradie Správa CHKO Biele Karpaty
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »