Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 52

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 496 Dolnolovčický brestovec brestovec západný
Celtis occidentalis
Trnavský Trnava Dolné Lovčice Správa CHKO Malé Karpaty
S 488 Duby v bažantnici dub letný
Quercus robur
Nitriansky Nové Zámky Palárikovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 481 Dub letný v Dunajskej Lužnej dub letný
Quercus robur
Bratislavský Senec Jánošíková Správa CHKO Dunajské luhy
S 459 Dub v Pustom Mlyne dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Senica Cerová-Lieskové Správa CHKO Záhorie
S 441 Domanižské lipy lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Považská Bystrica Domaniža Správa CHKO Strážovské vrchy
S 414 Duby v Parchovanoch dub letný
Quercus robur L.
Košický Trebišov Parchovany Správa CHKO Latorica
S 412 Dub na Moravskej ceste dub letný
Quercus robur L.
Trenčiansky Myjava Myjava Správa CHKO Záhorie
S 408 Duby v Pečovskej Novej Vsi dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Sabinov Pečovská Nová Ves RCOP v Prešove
S 397 Dub v Michalovciach dub letný
Quercus robur L.
Košický Michalovce Michalovce Správa CHKO Vihorlat
S 395 Dub v Rakovci n/Ondavou II. dub letný
Quercus robur L.
Košický Michalovce Rakovec nad Ondavou Správa CHKO Vihorlat
S 387 Dub letný vo Svidníku dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Svidník Svidník RCOP v Prešove
S 385 Dub v Hunkovciach dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Svidník Hunkovce Správa CHKO Východné Karpaty
S 382 Duby v Krajnom Čiernom dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Svidník Krajné Čierno Správa CHKO Východné Karpaty
S 367 Dub v Rudlove dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Vranov nad Topľou Rudlov RCOP v Prešove
S 355 Dve lipy malolisté v Rešici lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Košice - okolie Rešica Správa NP Slovenský kras
S 348 Dub v Humennom dub sivý
Quercus pedunculiflora K.Koch
Prešovský Humenné Humenné Správa CHKO Východné Karpaty
S 343 Dub v Dúbrave dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Snina Dúbrava Správa NP Poloniny
S 340 Dub v Joviciach dub letný
Quercus robur L.
Košický Rožňava Jovice Správa NP Slovenský kras
S 339 Duby v Krásnohorskom Podhradí dub letný
Quercus robur L.
Košický Rožňava Krásnohorské Podhradie Správa NP Slovenský kras
S 307 Diviacka gledíčia gledíčia trojtŕňová
Gleditschia triacanthos
Trenčiansky Prievidza Diviaky nad Nitricou Správa CHKO Ponitrie
S 300 Duby v Dobrej Nive dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Zvolen Dobrá Niva Správa CHKO Poľana
S 299 Duby v Kováčovej dub letný
dub zimný
Quercus robur L.
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Banskobystrický Zvolen Kováčová Správa CHKO Poľana
S 297 Dub v Brezničke dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Poltár Breznička Správa CHKO Cerová vrchovina
S 286 Duby v Berku dub letný
Quercus robur L.
Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Správa CHKO Dunajské luhy
S 285 Dub na Podzámskej ulici dub letný
Quercus robur L.
Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Správa CHKO Dunajské luhy
S 284 Dub cerový Hrušovany dub cerový
Quercus cerris L.
Nitriansky Topoľčany Hrušovany Správa CHKO Ponitrie
S 251 Dub letný v Mliečanoch dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Dunajská Streda Mliečany Správa CHKO Dunajské luhy
S 250 Dub letný v Lehnicich dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Dunajská Streda Veľký Lég Správa CHKO Dunajské luhy
S 249 Dub v Michale na Ostrove dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Dunajská Streda Michal na Ostrove Správa CHKO Dunajské luhy
S 248 Dub v Hornom Mýte dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Dunajská Streda Horné Mýto Správa CHKO Dunajské luhy
: 1 2 »