Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 16

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 492 Javor v Osturni javor horský
Acer pseudoplatanus
Prešovský Kežmarok Osturňa Správa Pieninského NP
S 453 Jedľa v Hrdzavej doline jedľa biela
Abies alba Mill.
Banskobystrický Revúca Muráň Správa NP Muránska planina
S 433 Jasenická lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Považská Bystrica Jasenica Správa CHKO Strážovské vrchy
S 359 Jaseň pri Angeline jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Košický Košice I Severné Mesto RCOP v Prešove
S 314 Javor v Kamienke javor horský
Acer pseudoplatanus
Prešovský Stará Ľubovňa Kamienka Správa Pieninského NP
S 252 Jaseň pod Buchlovom jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Trenčiansky Prievidza Čereňany Správa CHKO Ponitrie
S 227 Jaseň na Rudnayovom námestí jaseň štíhly
Fraxinus excelsior
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 225 Jedľa v Kráľovskom údolí jedľa srienistá
Abies concolor
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 197 Javory v Stránskom javor horský
Acer pseudoplatanus L.
Žilinský Žilina Stránske Správa NP Malá Fatra
S 188 Javor v Žiline javor cukrový
Acer saccharinum L.
Žilinský Žilina Žilina Správa NP Malá Fatra
S 140 Jedle na Mláčiku jedľa biela
Abies alba Mill.
Banskobystrický Zvolen Železná Breznica Správa CHKO Poľana
S 116 Javor v Ružomberku pod Tichým javor mliečny
Acer platanoides L.
Žilinský Ružomberok Ružomberok Správa NP Nízke Tatry
S 114 Jedľa v L. Osade - Teplô jedľa biela
Abies alba Mill.
Žilinský Ružomberok Liptovské Revúce Správa NP Veľká Fatra
S 67 Jaseň v Zliechove jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Trenčiansky Ilava Zliechov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 29 Jasen pri budove lesnej správy jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Žilinský Dolný Kubín Párnica Správa CHKO Horná Orava
S 25 Jaseň pri kaštieli jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
: 1