Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 41

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 506 Špaňodolinské lipy lipa malolistá
Tilia cordata
Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Správa NP Nízke Tatry
S 505 Spišskonovoveský javor javor horský
Acer pseudoplatanus
Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Správa NP Slovenský raj
S 504 Skalniansky jaseň jaseň štíhly
Fraxinus excelsior
Prešovský Svidník Vyšná Pisaná Správa CHKO Východné Karpaty
S 494 Smrekovec na Slanej Vode smrekovec opadavý
Larix decidua Mill.
Žilinský Námestovo Oravská Polhora Správa CHKO Horná Orava
S 480 Sofora japonská v Devínskej Novej Vsi sofora japonská
Sophora japonica
Bratislavský Bratislava IV Devínska Nová Ves Správa CHKO Dunajské luhy
S 479 Stromy v obci Batizovce lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Poprad Batizovce Správa Tatranského NP
S 468 Sekvojovec v parku v Cíferi sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Lindl.)Buchholz
Trnavský Trnava Cífer Správa CHKO Malé Karpaty
S 466 Sekvojovec v parku v Dolnej Krupej sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Lindl.)Buchholz
Trnavský Trnava Dolná Krupá Správa CHKO Malé Karpaty
S 454 Sekvojovec mamutí sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz
Banskobystrický Rimavská Sobota Tisovec Správa NP Muránska planina
S 436 Sekvojovec za botanickou záhradou sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 423 Sekvojovec na Feriancovom rígli sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 403 Sládkovičova lipa v Radvani lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Bystrica Radvaň Správa CHKO Poľana
S 362 Šačianske tisy tis obyčajný
Taxus baccata L.
Košický Košice II Šaca RCOP v Prešove
S 352 Sekvojovec mamutí v Slanci sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz
Košický Košice - okolie Slanec RCOP v Prešove
S 327 Stromy v Revúcej pagaštan konský
smrek obyčajný
Aesculus hippocastanum L.
Picea abies (L.) H. Karst
Banskobystrický Revúca Revúca Správa NP Muránska planina
S 321 Sekvoja v Uzovskom Šalgove sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz
Prešovský Sabinov Uzovský Šalgov RCOP v Prešove
S 293 Sekvoja obrovská sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz
Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 288 Šurianska paulovnia paulovnia plstnatá
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
Nitriansky Nové Zámky Šurany Správa CHKO Dunajské luhy
S 287 Štúrovské platany platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Nitriansky Nové Zámky Štúrovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 268 Stromoradia líp pri starom kostole lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Dolný Kubín Zázrivá Správa NP Malá Fatra
S 254 Sekvoja Horňany sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz
Nitriansky Topoľčany Práznovce Správa CHKO Ponitrie
S 245 Stromy vo Vojke dub letný
platan javorolistý
Quercus robur L.
Platanus hispanica Münchh.
Trnavský Dunajská Streda Vojka nad Dunajom Správa CHKO Dunajské luhy
S 235 Skupina stromov na Galandovej dub letný
judášovec strukový
ľáliovník tulipánokvetý
Quercus robur
Cercis siliquastrum
Liriodendron tulipifera
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 224 Sofora na Vajanského nábreží sofora japonská
Sophora japonica
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 192 Stromy v Terchovej brest horský
lipa malolistá
lipa veľkolistá
smrek obyčajný
Ulmus glabra Huds.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Picea abies (L.) H. Karst
Žilinský Žilina Terchová Správa NP Malá Fatra
S 174 Stromy v Lutišiach borovica hladká
lipa veľkolistá
Pinus strobus L.
Tilia cordata Mill.
Žilinský Žilina Lutiše Správa NP Malá Fatra
S 171 Stromy v Bytči javor mliečny
lipa veľkolistá
Acer platanoides L.
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Bytča Veľká Bytča Správa CHKO Strážovské vrchy
S 148 Sekvojovec na cintoríne sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 145 Smrekovce na Hornej Rovni smrekovec opadavý
Larix decidua Mill.
Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 141 Skupina 3 líp v Trstenom lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Liptovský Mikuláš Trstené Správa Tatranského NP
: 1 2 »