Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 34

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 485 Topoľ sivý pod Perpešom topoľ sivý
Populus x canescens
Banskobystrický Revúca Gemerská Ves Správa NP Muránska planina
S 483 Topole v Dolnej Strehovej topoľ biely
Populus alba
Banskobystrický Veľký Krtíš Horná Strehová Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 426 Tankošský cer dub cerový
Quercus cerris L.
Nitriansky Nové Zámky Pozba Správa CHKO Dunajské luhy
S 406 Topoľ biely v Mestskom parku topoľ biely
Populus alba L.
Košický Košice I Stredné Mesto RCOP v Prešove
S 375 Trenčianske ginká ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Trenčiansky Trenčín Trenčín Správa CHKO Biele Karpaty
S 374 Tisovec na Baračke tisovec dvojradový
Taxodium distichum (L.) Rich.
Trenčiansky Trenčín Omšenie Správa CHKO Biele Karpaty
S 369 Tis v Nižnom Hrabovci tis obyčajný
Taxus baccata L.
Prešovský Vranov nad Topľou Nižný Hrabovec RCOP v Prešove
S 368 Topoľ v Nižnej Sitnici topoľ sivý
Populus x canescens (Aiton) Sm.
Prešovský Humenné Nižná Sitnica Správa CHKO Východné Karpaty
S 347 Topoľ v Oľke topoľ sivý
Populus x canescens (Aiton) Sm.
Prešovský Medzilaborce Nižná Oľka Správa CHKO Východné Karpaty
S 302 Tisy na Mláčiku tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Zvolen Železná Breznica Správa CHKO Poľana
S 281 Tis v Modrom Kameni tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 279 Topoľ v Selešťanoch topoľ čierny
Populus nigra L.
Banskobystrický Veľký Krtíš Záhorce Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 258 Tis na katolíckom cintoríne tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 257 Tis na Skuteckého ulici tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 243 Topoľ čierny v Šamoríne topoľ čierny
Populus nigra L.
Trnavský Dunajská Streda Šamorín Správa CHKO Dunajské luhy
S 242 Topoľ čierny v Topoľníkoch topoľ čierny
Populus nigra L.
Trnavský Dunajská Streda Dolné Topoľníky Správa CHKO Dunajské luhy
S 237 Tis v nemocničnej záhrade tis obyčajný
Taxus baccata
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 170 Topoľ čierny v Kajale topoľ čierny
Populus nigra L.
Trnavský Galanta Kajal Správa CHKO Dunajské luhy
S 164 Topoľ čierny v Nededi topoľ čierny
Populus nigra L.
Nitriansky Šaľa Neded Správa CHKO Dunajské luhy
S 150 Tis v Tajove tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Tajov Správa CHKO Poľana
S 130 Tisovec dvojradový v Krupine tisovec dvojradový
Taxodium distichum (L.) Rich.
Banskobystrický Krupina Krupina Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 107 Topoľ v L. Mikuláši - na Nicovô topoľ čierny
Populus nigra L.
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Správa Tatranského NP
S 103 Tolerančná lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Nitriansky Levice Horné Jabloňovce Správa CHKO Ponitrie
S 89 Topole v Radoli topoľ čierny
Populus nigra L.
Žilinský Kysucké Nové Mesto Radoľa Správa CHKO Kysuce
S 85 Topoľ u Ondruškov topoľ čierny
Populus nigra L.
Žilinský Kysucké Nové Mesto Nesluša Správa CHKO Kysuce
S 75 Tisy v Pruskom tis obyčajný
Taxus baccata L.
Trenčiansky Ilava Pruské Správa CHKO Strážovské vrchy
S 72 Tuja v Mednom tuja riasnatá
Thuja plicata D.Don ex L.
Trenčiansky Púchov Medné Správa CHKO Strážovské vrchy
S 66 Tuja v Klobušiciach tuja riasnatá
Thuja plicata D.Don exL.amb
Trenčiansky Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 63 Tis pri fare v Novej Lehote tis obyčajný
Taxus baccata L.
Trenčiansky Prievidza Nová Lehota Správa CHKO Ponitrie
S 55 Tisy v Kremnici tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
: 1 2 »