Catalogue of protected trees

enviroportal.sk » Catalogue of protected trees » Selection of a protected tree

Selection by:

name of a tree and genus
year of a designation
administrative division
competence of an organization unit of the Sate Nature Conservancy of the Slovak Republic
class of a ground/land and a class of a ownership
number of trees and biometric parameters
Large protected area
Including species :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Help If You are looking for a concrete name of a protected tree, for example "alley", put the searched word into a cell and click on "Search". If You are searching only for protected trees which include only some species (for example "Fagus", select corresponding species and click on "Search". If You are looking only protected trees with a concrete name and including some species, put the searched word into a cell, select corresponding species and click on "Search". If You are looking only protected trees with a concrete name or including some species, put the searched word into a cell, select corresponding species, mark a selection "Or" and click on "Search". If You want to find protected trees with name that begins with concrete letter, click on selected letter.
Help
 • Put lower value of the year into the first cell.
 • Put upper value of the year into the second cell.
Searching algorithm takes chosen time interval including selected values into consideration. Searching algorithm searches according to year of a designation, not according to year of an amendment.
Help
 • Searching is possible in all levels, it means in district/kraj, county/okres and cadastral area.
 • If You want to find all protected trees in a concrete district/kraj, select chosen district and click on "Search".
 • If You want to find all protected trees in a concrete county, first select a district where the county is situated. Then select the county and click on "Search".
 • If You want to find all protected trees in a concrete cadastral area, first select a district where the cadastral area is situated. Then select a county where the cadastral area is situated. At the end select the cadastral area and click on "Search"".
Only that counties and cadastral areas where protected trees are situated are included in possibilities of selection.
Help
 • Only the organization units of the Sate Nature Conservancy of the Slovak Republic where protected trees are situated are included in possibilities of selection.
An example of searching: If you want to find protected trees which are in the area of National Park Nízke Tatry Administration select NP Nízke Tatry and click on Search.
Help
 • If you want to find protected trees which are on a ground/land of some class of a ground/land select asked alternative and click on Search.
 • If you want to find protected trees which are in ownership of some class of ownership select asked alternative and click on Search.
 • If you want to find protected trees which are on a ground/land of some class and in ownership of some class select asked alternatives and click on Search.
Help
 • If you want to find protected trees which are included in a group of trees with number from x to y write number x into the first cell and number y into the second cell and click on Search.
 • If you want to find protected trees which answer to some biometric parameter select asked parameter, put frontier values and click on Search.
 • If you want to find protected trees which answer to some biometric parameter and at the same time are included in a group of trees with number from x to y select asked parameter, put frontier values and click on Search.
Searching algorithm takes chosen interval including selected values into consideration.
Help
 • Only the large protected areas where protected trees are situated are included in possibilities of selection.
An example of searching: If you want to find protected trees which are in the area of Protected Landscape Area Ponitrie select Protected Landscape Area Ponitrie and click on Search.

Number of protected trees: 443

Registration number Name Slovak name of taxon Scientific name of taxon District/Kraj County/Okres Cadastral area Organization unit of the Sate Nature Conservancy of the Slovak Republic
S 508 Vyšnoorlícka lipa lipa malolistá
Tilia cordata
Prešovský Svidník Vyšný Orlík RCOP v Prešove
S 507 Kľacké duglasky duglaska tisolistá
Pseudotsuga menziesii
Banskobystrický Žarnovica Kľak Správa CHKO Ponitrie
S 506 Špaňodolinské lipy lipa malolistá
Tilia cordata
Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Správa NP Nízke Tatry
S 505 Spišskonovoveský javor javor horský
Acer pseudoplatanus
Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Správa NP Slovenský raj
S 504 Skalniansky jaseň jaseň štíhly
Fraxinus excelsior
Prešovský Svidník Vyšná Pisaná Správa CHKO Východné Karpaty
S 503 Mazgalická lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos
Prešovský Svidník Dlhoňa Správa CHKO Východné Karpaty
S 502 Lipa v Spišskom Bystrom lipa malolistá
Tilia cordata
Prešovský Poprad Spišské Bystré Správa Tatranského NP
S 501 Borovica v Spišskom Štvrtku borovica lesná
Pinus sylvestris
Prešovský Levoča Spišský Štvrtok Správa NP Slovenský raj
S 500 Pagaštan v Hrabušiciach pagaštan konský
Aesculus hippocastanum
Košický Spišská Nová Ves Hrabušice Správa NP Slovenský raj
S 499 Grinavský topoľ topoľ čierny
Populus nigra
Bratislavský Pezinok Grinava Správa CHKO Malé Karpaty
S 497 Piešťanské topole topoľ čierny
Populus nigra
Trnavský Piešťany Piešťany Správa CHKO Malé Karpaty
S 496 Dolnolovčický brestovec brestovec západný
Celtis occidentalis
Trnavský Trnava Dolné Lovčice Správa CHKO Malé Karpaty
S 495 Oskoruša v Devíne jarabina oskorušová
Sorbus domestica
Bratislavský Bratislava IV Devín RCOP v Bratislave
S 494 Smrekovec na Slanej Vode smrekovec opadavý
Larix decidua Mill.
Žilinský Námestovo Oravská Polhora Správa CHKO Horná Orava
S 492 Javor v Osturni javor horský
Acer pseudoplatanus
Prešovský Kežmarok Osturňa Správa Pieninského NP
S 490 Vŕba pri železničnej stanici Žilinský Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Správa CHKO Kysuce
S 489 Borovice čierne na ul. Francúzskych partizánov borovica čierna
Pinus nigra
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 488 Duby v bažantnici dub letný
Quercus robur
Nitriansky Nové Zámky Palárikovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 487 Fándlyho jabloň jabloň domáca
Malus domestica
Trnavský Trnava Naháč Správa CHKO Malé Karpaty
S 486 Modranské oskoruše jarabina oskorušová
Sorbus domestica
Bratislavský Pezinok Modra Správa CHKO Malé Karpaty
S 485 Topoľ sivý pod Perpešom topoľ sivý
Populus x canescens
Banskobystrický Revúca Gemerská Ves Správa NP Muránska planina
S 484 Gaštany v Ratkovskom Bystrom gaštan jedlý
Castanea sativa
Banskobystrický Revúca Ratkovské Bystré Správa NP Muránska planina
S 483 Topole v Dolnej Strehovej topoľ biely
Populus alba
Banskobystrický Veľký Krtíš Horná Strehová Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 482 Baza pri katolíckom gymnáziu baza čierna
Sambucus nigra
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 481 Dub letný v Dunajskej Lužnej dub letný
Quercus robur
Bratislavský Senec Jánošíková RCOP v Bratislave
S 480 Sofora japonská v Devínskej Novej Vsi sofora japonská
Sophora japonica
Bratislavský Bratislava IV Devínska Nová Ves RCOP v Bratislave
S 479 Stromy v obci Batizovce lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Poprad Batizovce Správa Tatranského NP
S 477 Lipa v Starej Bôrovej lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Martin Sklabinský Podzámok Správa NP Veľká Fatra
S 476 Lipy v Doline lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Martin Necpaly Správa NP Veľká Fatra
S 475 Hrab pri Lukovom hrab obyčajný
Carpinus betulus L.
Banskobystrický Zvolen Lukové Správa CHKO Poľana
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »