Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 443

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 508 Vyšnoorlícka lipa lipa malolistá
Tilia cordata
Prešovský Svidník Vyšný Orlík RCOP v Prešove
S 507 Kľacké duglasky duglaska tisolistá
Pseudotsuga menziesii
Banskobystrický Žarnovica Kľak Správa CHKO Ponitrie
S 506 Špaňodolinské lipy lipa malolistá
Tilia cordata
Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Správa NP Nízke Tatry
S 505 Spišskonovoveský javor javor horský
Acer pseudoplatanus
Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Správa NP Slovenský raj
S 504 Skalniansky jaseň jaseň štíhly
Fraxinus excelsior
Prešovský Svidník Vyšná Pisaná Správa CHKO Východné Karpaty
S 503 Mazgalická lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos
Prešovský Svidník Dlhoňa Správa CHKO Východné Karpaty
S 502 Lipa v Spišskom Bystrom lipa malolistá
Tilia cordata
Prešovský Poprad Spišské Bystré Správa Tatranského NP
S 501 Borovica v Spišskom Štvrtku borovica lesná
Pinus sylvestris
Prešovský Levoča Spišský Štvrtok Správa NP Slovenský raj
S 500 Pagaštan v Hrabušiciach pagaštan konský
Aesculus hippocastanum
Košický Spišská Nová Ves Hrabušice Správa NP Slovenský raj
S 499 Grinavský topoľ topoľ čierny
Populus nigra
Bratislavský Pezinok Grinava Správa CHKO Malé Karpaty
S 497 Piešťanské topole topoľ čierny
Populus nigra
Trnavský Piešťany Piešťany Správa CHKO Malé Karpaty
S 496 Dolnolovčický brestovec brestovec západný
Celtis occidentalis
Trnavský Trnava Dolné Lovčice Správa CHKO Malé Karpaty
S 495 Oskoruša v Devíne jarabina oskorušová
Sorbus domestica
Bratislavský Bratislava IV Devín RCOP v Bratislave
S 494 Smrekovec na Slanej Vode smrekovec opadavý
Larix decidua Mill.
Žilinský Námestovo Oravská Polhora Správa CHKO Horná Orava
S 492 Javor v Osturni javor horský
Acer pseudoplatanus
Prešovský Kežmarok Osturňa Správa Pieninského NP
S 490 Vŕba pri železničnej stanici Žilinský Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Správa CHKO Kysuce
S 489 Borovice čierne na ul. Francúzskych partizánov borovica čierna
Pinus nigra
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto RCOP v Bratislave
S 488 Duby v bažantnici dub letný
Quercus robur
Nitriansky Nové Zámky Palárikovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 487 Fándlyho jabloň jabloň domáca
Malus domestica
Trnavský Trnava Naháč Správa CHKO Malé Karpaty
S 486 Modranské oskoruše jarabina oskorušová
Sorbus domestica
Bratislavský Pezinok Modra Správa CHKO Malé Karpaty
S 485 Topoľ sivý pod Perpešom topoľ sivý
Populus x canescens
Banskobystrický Revúca Gemerská Ves Správa NP Muránska planina
S 484 Gaštany v Ratkovskom Bystrom gaštan jedlý
Castanea sativa
Banskobystrický Revúca Ratkovské Bystré Správa NP Muránska planina
S 483 Topole v Dolnej Strehovej topoľ biely
Populus alba
Banskobystrický Veľký Krtíš Horná Strehová Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 482 Baza pri katolíckom gymnáziu baza čierna
Sambucus nigra
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 481 Dub letný v Dunajskej Lužnej dub letný
Quercus robur
Bratislavský Senec Jánošíková RCOP v Bratislave
S 480 Sofora japonská v Devínskej Novej Vsi sofora japonská
Sophora japonica
Bratislavský Bratislava IV Devínska Nová Ves RCOP v Bratislave
S 479 Stromy v obci Batizovce lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Poprad Batizovce Správa Tatranského NP
S 477 Lipa v Starej Bôrovej lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Martin Sklabinský Podzámok Správa NP Veľká Fatra
S 476 Lipy v Doline lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Martin Necpaly Správa NP Veľká Fatra
S 475 Hrab pri Lukovom hrab obyčajný
Carpinus betulus L.
Banskobystrický Zvolen Lukové Správa CHKO Poľana
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »