Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 443

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 189 Ľaliovník v Žiline ľáliovník tulipánokvetý
Liriodendron tulipifera
Žilinský Žilina Žilina Správa NP Malá Fatra
S 188 Javor v Žiline javor cukrový
Acer saccharinum L.
Žilinský Žilina Žilina Správa NP Malá Fatra
S 187 Lipy v Žiline lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Žilina Žilina Správa NP Malá Fatra
S 186 Lipy v Žiline - Žilinskej Lehote lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Žilina Žilinská Lehota Správa NP Malá Fatra
S 185 Lipová aleja v Žiline - Bytčici lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Žilina Bytčica Správa NP Malá Fatra
S 184 Buky v Belej buk lesný
Fagus sylvatica L.
Žilinský Žilina Belá Správa NP Malá Fatra
S 183 Lipy v Belej lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Belá Správa NP Malá Fatra
S 182 Lipa v Divinke lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Divinka Správa NP Malá Fatra
S 181 Lipa v Ďurčinej lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Ďurčiná Správa NP Malá Fatra
S 180 Lipa v Gbeľanoch lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Žilina Gbeľany Správa NP Malá Fatra
S 179 Lipa v Hornom Hričove lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Žilina Horný Hričov Správa NP Malá Fatra
S 178 Brest v Kamennej Porube brest horský
Ulmus glabra Huds.
Žilinský Žilina Kamenná Poruba Správa NP Malá Fatra
S 177 Lipa v Krasňanoch lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Žilina Krasňany Správa NP Malá Fatra
S 176 Lipa v Lietave lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Žilina Lietava Správa NP Malá Fatra
S 175 Lipa v Lutišiach lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Žilina Lutiše Správa NP Malá Fatra
S 174 Stromy v Lutišiach borovica hladká
lipa veľkolistá
Pinus strobus L.
Tilia cordata Mill.
Žilinský Žilina Lutiše Správa NP Malá Fatra
S 173 Lipy v Súľove lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Bytča Súľov-Hradná Správa CHKO Strážovské vrchy
S 172 Lipy v Kotešovej lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Bytča Kotešová Správa CHKO Strážovské vrchy
S 171 Stromy v Bytči javor mliečny
lipa veľkolistá
Acer platanoides L.
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Bytča Veľká Bytča Správa CHKO Strážovské vrchy
S 170 Topoľ čierny v Kajale topoľ čierny
Populus nigra L.
Trnavský Galanta Kajal Správa CHKO Dunajské luhy
S 169 Platan vychodný v Jelke platan východný
Platanus orientalis L.
Trnavský Galanta Jelka Správa CHKO Dunajské luhy
S 168 Pagaštan konský v Gáni pagaštan konský
Aesculus hippocastanum L.
Trnavský Galanta Gáň Správa CHKO Dunajské luhy
S 167 Lipa v Pustých Úľanoch lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trnavský Galanta Pusté Úľany Správa CHKO Dunajské luhy
S 164 Topoľ čierny v Nededi topoľ čierny
Populus nigra L.
Nitriansky Šaľa Neded Správa CHKO Dunajské luhy
S 163 Lipa malolistá v Šali lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Nitriansky Šaľa Šaľa Správa CHKO Dunajské luhy
S 162 Dub letný v Štrkovci dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Galanta Šoporňa Správa CHKO Dunajské luhy
S 161 Platany v Sládkovičove platan východný
Platanus orientalis L.
Trnavský Galanta Sládkovičovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 159 Dub v Sečiankach dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Veľký Krtíš Sečianky Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 158 Gaštany v Príbelciach gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Banskobystrický Veľký Krtíš Dolné Príbelce Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 157 Gaštany na Judinom vrchu gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »