Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 443

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 156 Gaštany na Krakorovom vrchu gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 155 Dub pri Dolných Strhároch dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Veľký Krtíš Dolné Strháre Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 154 Gaštan v Modrom Kameni gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 151 Platan v Sečiankach platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Banskobystrický Veľký Krtíš Sečianky Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 150 Tis v Tajove tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Tajov Správa CHKO Poľana
S 149 Katalpa v Hnúšti katalpa bignóniovitá
Catalpa bignonioides Walt.
Banskobystrický Rimavská Sobota Hnúšťa Správa CHKO Cerová vrchovina
S 148 Sekvojovec na cintoríne sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 147 Dub pri Lutile dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Žiar nad Hronom Lutila Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 145 Smrekovce na Hornej Rovni smrekovec opadavý
Larix decidua Mill.
Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 144 Gaštan v Štiavnických Baniach gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 143 Lipy v Hrbôltovej lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Ružomberok Hrboltová Správa Tatranského NP
S 142 Lipy v Liptovskom Trnovci lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Trnovec Správa Tatranského NP
S 141 Skupina 3 líp v Trstenom lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Liptovský Mikuláš Trstené Správa Tatranského NP
S 140 Jedle na Mláčiku jedľa biela
Abies alba Mill.
Banskobystrický Zvolen Železná Breznica Správa CHKO Poľana
S 139 Lipová alej lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Ružomberok Ľubochňa Správa NP Veľká Fatra
S 138 Lipa v Ľubochni pri Kollárovom dome lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Ružomberok Ľubochňa Správa NP Veľká Fatra
S 137 Platan v Zlatých Moravciach platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Nitriansky Zlaté Moravce Zlaté Moravce Správa CHKO Ponitrie
S 136 Dub v Hostí dub cerový
Quercus cerris L.
Nitriansky Zlaté Moravce Hostie Správa CHKO Ponitrie
S 135 Lipa v Dolných Štitároch lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Nitriansky Nitra Dolné Štitáre Správa CHKO Ponitrie
S 134 Brest vo Veľkej doline brest väzový
Ulmus laevis Pall.
Nitriansky Nitra Veľká Dolina Správa CHKO Ponitrie
S 133 Lipa v Motyčkách lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Bystrica Motyčky Správa NP Nízke Tatry
S 132 Skupina líp pri kostole v Motyčkách lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Bystrica Motyčky Správa NP Nízke Tatry
S 131 Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Banská Bystrica Slovenská Ľupča Správa NP Nízke Tatry
S 130 Tisovec dvojradový v Krupine tisovec dvojradový
Taxodium distichum (L.) Rich.
Banskobystrický Krupina Krupina Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 129 Lipa v Bzovíku lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Krupina Bzovík Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 128 Buk v Detvianskej Hute buk lesný
Fagus sylvatica L.
Banskobystrický Detva Detvianska Huta Správa CHKO Poľana
S 127 Lipa v Detvianskej Hute lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Detva Detvianska Huta Správa CHKO Poľana
S 126 Koháryho dub dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Krupina Krnišov Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 125 Dub v Prosieku dub letný
Quercus robur L.
Žilinský Liptovský Mikuláš Prosiek Správa Tatranského NP
S 124 Lipy v Lipt. Matiašovciach lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »