Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 443

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 26 Skupina líp pri kostole lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Dolný Kubín Leštiny Správa CHKO Horná Orava
S 25 Jaseň pri kaštieli jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 24 Radlinského jaseň jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Žilinský Dolný Kubín Dolný Kubín Správa CHKO Horná Orava
S 23 Smrekovec na cintoríne smrekovec opadavý
Larix decidua Mill.
Žilinský Dolný Kubín Chlebnice Správa CHKO Horná Orava
S 22 Duby pred budovou detskej ambulancie dub letný
Quercus robur L.
Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 21 Lipy pri kostole lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 20 Lipa oproti budove kultúrneho strediska lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Dolný Kubín Dlhá nad Oravou Správa CHKO Horná Orava
S 19 Lipa pri Kysuckom Novom Meste lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Správa CHKO Kysuce
S 18 Brest u Papaji brest hrabolistý
Ulmus minor Mill.
Žilinský Čadca Makov Správa CHKO Kysuce
S 17 Lipa na Pustovci lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Prešovský Kežmarok Toporec Správa Pieninského NP
S 16 Korvínova lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Bystrica Slovenská Ľupča Správa NP Nízke Tatry
S 15 Brest v kláštornej záhrade brest horský
Ulmus glabra Huds.
Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 14 Buk v kláštornej záhrade buk lesný
Fagus sylvatica L.
Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 12 Lipa pred kláštorom lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 11 Lipa v Sklenom pri kostole lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Turčianske Teplice Sklené Správa NP Veľká Fatra
S 10 Lipa pri kostole v Slovenskom Pravne lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Turčianske Teplice Slovenské Pravno Správa NP Veľká Fatra
S 8 Ginko v Abramovej ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Žilinský Turčianske Teplice Abramová Správa NP Veľká Fatra
S 7 Lipa v kláštornej záhrade lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 6 Lipa pri kostole lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 4 Bojnická lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Trenčiansky Prievidza Bojnice Správa CHKO Ponitrie
S 3 Lipy pri Hronseckom kostolíku lipa
Tilia L.
Banskobystrický Banská Bystrica Hronsek Správa CHKO Poľana
S 2 Hrochoťská lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Banská Bystrica Hrochoť Správa CHKO Poľana
S 1 Memorandové lipy v Martine lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia cordata Mill.
Tilia plataphyllos Scop.
Žilinský Martin Martin Správa NP Veľká Fatra
: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15