Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 443

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 474 Báťkova lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Detva Hriňová Správa CHKO Poľana
S 473 Brest na Bakossovej ulici brest hrabolistý
Ulmus minor Mill.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 472 Velčické cery dub cerový
Quercus cerris L.
Nitriansky Zlaté Moravce Velčice Správa CHKO Ponitrie
S 471 Ginko v Súdovciach ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Banskobystrický Krupina Súdovce Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 469 Lipa na cintoríne v Dobrej Vode lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trnavský Trnava Dobrá Voda Správa CHKO Malé Karpaty
S 468 Sekvojovec v parku v Cíferi sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Lindl.)Buchholz
Trnavský Trnava Cífer Správa CHKO Malé Karpaty
S 467 Platany v parku vo Voderadoch platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Trnavský Trnava Voderady Správa CHKO Malé Karpaty
S 466 Sekvojovec v parku v Dolnej Krupej sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Lindl.)Buchholz
Trnavský Trnava Dolná Krupá Správa CHKO Malé Karpaty
S 465 Lipa pri kostole v Smoleniciach lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trnavský Trnava Smolenice Správa CHKO Malé Karpaty
S 464 Platan v parku v Sokolovciach platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Trnavský Piešťany Sokolovce Správa CHKO Malé Karpaty
S 461 Platan v Zámockej záhrade v Hlohovci platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Trnavský Hlohovec Hlohovec Správa CHKO Malé Karpaty
S 460 Borovica v Zámockej záhrade v Hlohovci borovica lesná
Pinus sylvestris L.
Trnavský Hlohovec Hlohovec Správa CHKO Malé Karpaty
S 459 Dub v Pustom Mlyne dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Senica Cerová-Lieskové Správa CHKO Záhorie
S 458 Liskovská lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Ružomberok Lisková Správa Tatranského NP
S 457 Matiašovský topoľ topoľ čierny
Populus nigra L.
Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 456 Gaštan jedlý v Častej gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Bratislavský Pezinok Častá Správa CHKO Malé Karpaty
S 455 Lipy Eugena Suchoňa lipa malolistá
lipa malolistá
Tilia cordata
Tilia cordata Mill.
Prešovský Poprad Štrba Správa Tatranského NP
S 454 Sekvojovec mamutí sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz
Banskobystrický Rimavská Sobota Tisovec Správa NP Muránska planina
S 453 Jedľa v Hrdzavej doline jedľa biela
Abies alba Mill.
Banskobystrický Revúca Muráň Správa NP Muránska planina
S 452 Lipa v Gelnici lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Gelnica Gelnica Správa NP Slovenský raj
S 451 Lipa v obci Kojšov lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Gelnica Kojšov Správa NP Slovenský raj
S 450 Osuská lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Trnavský Senica Osuské Správa CHKO Záhorie
S 449 Hodrušský gaštan gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Banskobystrický Žarnovica Banská Hodruša Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 448 Beňadická lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Žarnovica Hronský Beňadik Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 446 Klobušické platany platan západný
Platanus occidentalis L.
Trenčiansky Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 445 Lipa trinitárov v Ilave lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Ilava Ilava Správa CHKO Strážovské vrchy
S 444 Kvašovská lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Považská Bystrica Považská Bystrica Správa CHKO Strážovské vrchy
S 442 Klobušický javor javor cukrový
Acer saccharinum L.
Trenčiansky Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 441 Domanižské lipy lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Považská Bystrica Domaniža Správa CHKO Strážovské vrchy
S 440 Hatnianska lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Trenčiansky Považská Bystrica Hatné Správa CHKO Strážovské vrchy
: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »