Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 443

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 439 Praznovská lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Považská Bystrica Praznov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 438 Pusztelnikov brečtan brečtan popínavý
Hedera helix L.
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 436 Sekvojovec za botanickou záhradou sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 435 Pružinské stromy javor horský
lipa veľkolistá
Acer pseudoplatanus L.
Tilia platyphyllos Scop.
Trenčiansky Považská Bystrica Pružina Správa CHKO Strážovské vrchy
S 434 Zborské lipy lipa veľkolista
Tilia platyphyllos Scop.
Trenčiansky Púchov Zbora Správa CHKO Strážovské vrchy
S 433 Jasenická lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Považská Bystrica Jasenica Správa CHKO Strážovské vrchy
S 432 Lipy pri Kalvárii lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Trnavský Trnava Trnava Správa CHKO Malé Karpaty
S 430 Lipy pri Radave lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Nitriansky Nové Zámky Hul Správa CHKO Dunajské luhy
S 429 Orechy vo Veľkom lese orech čierny
Juglans nigra L.
Nitriansky Nové Zámky Šurany Správa CHKO Dunajské luhy
S 428 Radimovské lipy lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trnavský Skalica Radimov Správa CHKO Záhorie
S 427 Biela samota lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Nitriansky Nové Zámky Trávnica Správa CHKO Dunajské luhy
S 426 Tankošský cer dub cerový
Quercus cerris L.
Nitriansky Nové Zámky Pozba Správa CHKO Dunajské luhy
S 425 Veľkouherská lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Trenčiansky Partizánske Veľké Uherce Správa CHKO Ponitrie
S 424 Lipa pri Múzeu Prvej SNR lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Myjava Myjava Správa CHKO Záhorie
S 423 Sekvojovec na Feriancovom rígli sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 422 Hruška zelienka hruška obyčajná
Pyrus communis L. emend Burgsd.
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 421 Brekyňa na Sitárovom vrchu jarabina brekyňová
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 420 Lipy na Kyslej lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Žarnovica Dolné Hámre Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 419 Lipy na Hornej Rovni lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 418 Pagaštan v Božčiciach pagaštan konský
Aesculus hippocastanum L.
Košický Trebišov Božčice Správa CHKO Latorica
S 416 Lipa na Šajbách lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Prievidza Koš Správa CHKO Ponitrie
S 415 Kazimírske duby dub letný
Quercus robur L.
Košický Trebišov Veľký Kazimír Správa CHKO Latorica
S 414 Duby v Parchovanoch dub letný
Quercus robur L.
Košický Trebišov Parchovany Správa CHKO Latorica
S 413 Platany v Bieli platan západný
Platanus occidentalis L.
Košický Trebišov Biel Správa CHKO Latorica
S 412 Dub na Moravskej ceste dub letný
Quercus robur L.
Trenčiansky Myjava Myjava Správa CHKO Záhorie
S 411 Platan vo Veľatoch platan západný
Platanus occidentalis L.
Košický Trebišov Veľaty Správa CHKO Latorica
S 409 Myjavská lipa lipa veľkolistá
Tilia platyphylos Scop.
Trenčiansky Myjava Myjava Správa CHKO Záhorie
S 408 Duby v Pečovskej Novej Vsi dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Sabinov Pečovská Nová Ves RCOP v Prešove
S 407 Prešovský platan platan západný
Platanus occidentalis L.
Prešovský Prešov Prešov RCOP v Prešove
S 406 Topoľ biely v Mestskom parku topoľ biely
Populus alba L.
Košický Košice I Stredné Mesto RCOP v Prešove
: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »