Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 443

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 405 Lipa malolistá v Suchej lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Stropkov Suchá Správa CHKO Východné Karpaty
S 404 Uňadovský tis tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Podlavice Správa CHKO Poľana
S 403 Sládkovičova lipa v Radvani lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Banská Bystrica Radvaň Správa CHKO Poľana
S 402 Gaštan nad Vápenkou gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Správa CHKO Malé Karpaty
S 401 Lipa u Belanských lipa veľkolistá srdcovitolistá
Tilia platyphyllos subsp. cordifolia (Besser) C.K. Schneid.
Trenčiansky Myjava Turá Lúka Správa CHKO Záhorie
S 400 Platan v Krčave platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Košický Sobrance Krčava Správa CHKO Vihorlat
S 399 Platan v Tibave platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Košický Sobrance Tibava Správa CHKO Vihorlat
S 397 Dub v Michalovciach dub letný
Quercus robur L.
Košický Michalovce Michalovce Správa CHKO Vihorlat
S 395 Dub v Rakovci n/Ondavou II. dub letný
Quercus robur L.
Košický Michalovce Rakovec nad Ondavou Správa CHKO Vihorlat
S 394 Platan v Bracovciach platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Košický Michalovce Bracovce Správa CHKO Vihorlat
S 393 Moruša v Tibave moruša biela
Morus alba L.
Košický Sobrance Tibava Správa CHKO Vihorlat
S 392 Lipa malolistá v Miroli lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Miroľa Správa CHKO Východné Karpaty
S 389 Lipa v Brezničke lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Stropkov Breznička RCOP v Prešove
S 388 Lipa v Miňovciach lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Stropkov Miňovce RCOP v Prešove
S 387 Dub letný vo Svidníku dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Svidník Svidník RCOP v Prešove
S 385 Dub v Hunkovciach dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Svidník Hunkovce Správa CHKO Východné Karpaty
S 384 Lipy v Roztokoch lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Roztoky Správa CHKO Východné Karpaty
S 382 Duby v Krajnom Čiernom dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Svidník Krajné Čierno Správa CHKO Východné Karpaty
S 381 Lipa v Belejovciach lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Belejovce RCOP v Prešove
S 378 Lipy vo Vyšnej Jedľovej lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Vyšná Jedľová RCOP v Prešove
S 377 Lipa malolistá vo Svidníku lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Svidník RCOP v Prešove
S 376 Lipy malolisté v Radome lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Svidník Radoma RCOP v Prešove
S 375 Trenčianske ginká ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Trenčiansky Trenčín Trenčín Správa CHKO Biele Karpaty
S 374 Tisovec na Baračke tisovec dvojradový
Taxodium distichum (L.) Rich.
Trenčiansky Trenčín Omšenie Správa CHKO Biele Karpaty
S 373 Modrovská metasekvoja metasekvoja čínska
Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Modrovka Správa CHKO Biele Karpaty
S 372 Baranovské duby dub cerový
dub zimný
Quercus cerris L.
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Správa NP Nízke Tatry
S 371 Platan v Nižnom Hrabovci platan západný
Platanus occidentalis L.
Prešovský Vranov nad Topľou Nižný Hrabovec RCOP v Prešove
S 370 Borovica v Zámutove borovica Jeffreyova
Pinus jeffreyi Grev. Et Balf.
Prešovský Vranov nad Topľou Zámutov RCOP v Prešove
S 369 Tis v Nižnom Hrabovci tis obyčajný
Taxus baccata L.
Prešovský Vranov nad Topľou Nižný Hrabovec RCOP v Prešove
S 368 Topoľ v Nižnej Sitnici topoľ sivý
Populus x canescens (Aiton) Sm.
Prešovský Humenné Nižná Sitnica Správa CHKO Východné Karpaty
: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »