Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 443

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 367 Dub v Rudlove dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Vranov nad Topľou Rudlov RCOP v Prešove
S 366 Platan v Tovarnom platan západný
Platanus occidentalis L.
Prešovský Vranov nad Topľou Tovarné RCOP v Prešove
S 365 Málinské maklury maklura oranžová
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.
Banskobystrický Poltár Málinec Správa CHKO Cerová vrchovina
S 364 Hradištské gaštany gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Banskobystrický Poltár Hradište Správa CHKO Cerová vrchovina
S 363 Univerzitná sofora sofora japonská
Sophora japonica L.
Košický Košice I Stredné Mesto RCOP v Prešove
S 362 Šačianske tisy tis obyčajný
Taxus baccata L.
Košický Košice II Šaca RCOP v Prešove
S 361 Ginko na Masarykovej ulici ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Košický Košice I Stredné Mesto RCOP v Prešove
S 360 Platany na Veterine platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Košický Košice I Severné Mesto RCOP v Prešove
S 359 Jaseň pri Angeline jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Košický Košice I Severné Mesto RCOP v Prešove
S 357 Lipa malolistá v Hutníkoch lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Košice - okolie Sokoľany RCOP v Prešove
S 356 Lipa malolistá vo Veľkoidanskom parku lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Košice - okolie Veľká Ida Správa NP Slovenský kras
S 355 Dve lipy malolisté v Rešici lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Košice - okolie Rešica Správa NP Slovenský kras
S 354 Vŕba biela v Čečejovciach vŕba biela
Salix alba L.
Košický Košice - okolie Čečejovce Správa NP Slovenský kras
S 353 Pagaštan konský v Rozhanovciach pagaštan konský
Aesculus hipocastanum L.
Košický Košice - okolie Rozhanovce RCOP v Prešove
S 352 Sekvojovec mamutí v Slanci sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz
Košický Košice - okolie Slanec RCOP v Prešove
S 351 Platan v Udavskom platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Prešovský Humenné Udavské Správa CHKO Východné Karpaty
S 350 Platan v Kamenici nad Cirochou platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Prešovský Humenné Kamenica nad Cirochou Správa CHKO Východné Karpaty
S 349 Lipa v Kamenici nad Cirochou lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Prešovský Humenné Kamenica nad Cirochou Správa CHKO Východné Karpaty
S 348 Dub v Humennom dub sivý
Quercus pedunculiflora K.Koch
Prešovský Humenné Humenné Správa CHKO Východné Karpaty
S 347 Topoľ v Oľke topoľ sivý
Populus x canescens (Aiton) Sm.
Prešovský Medzilaborce Nižná Oľka Správa CHKO Východné Karpaty
S 346 Ginko v Humennom ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Prešovský Humenné Humenné Správa CHKO Východné Karpaty
S 345 Vejmutovka v Dúbrave borovica hladká
Pinus strobus L.
Prešovský Snina Dúbrava Správa NP Poloniny
S 344 Ľaliovník v Dúbrave ľáliovník tulipánokvetý
Liriodendron tulipifera
Prešovský Snina Dúbrava Správa NP Poloniny
S 343 Dub v Dúbrave dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Snina Dúbrava Správa NP Poloniny
S 341 Buk v Rožňave buk lesný
Fagus sylvatica L.
Košický Rožňava Rožňava Správa NP Slovenský kras
S 340 Dub v Joviciach dub letný
Quercus robur L.
Košický Rožňava Jovice Správa NP Slovenský kras
S 339 Duby v Krásnohorskom Podhradí dub letný
Quercus robur L.
Košický Rožňava Krásnohorské Podhradie Správa NP Slovenský kras
S 338 Lipy v Kováčovej lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Rožňava Kováčová Správa NP Slovenský kras
S 337 Lipy v Rochovciach lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Rožňava Rochovce Správa NP Slovenský kras
S 336 Lipy v Rudnej lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Rožňava Rudná Správa NP Slovenský kras
: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »