Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 443

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 335 Lipa v Silici lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Rožňava Silica Správa NP Slovenský kras
S 333 Lipy v Štítniku lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Rožňava Štítnik Správa NP Slovenský kras
S 332 Brusnícka lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Revúca Brusník Správa NP Muránska planina
S 331 Gaštany a platan v Hucíne pagaštan konský
platan západný
Aesculus hippocastanum L.
Platanus occidentalis L.
Banskobystrický Revúca Hucín Správa NP Muránska planina
S 330 Lipa v Rákoši na cintoríne lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Revúca Rákoš Správa NP Muránska planina
S 329 Lipy v Revúcej pri štátnej ceste lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Revúca Revúca Správa NP Muránska planina
S 328 Platany v Rákoši - Bani platan západný
Platanus occidentalis L.
Banskobystrický Revúca Rákoš Správa NP Muránska planina
S 327 Stromy v Revúcej pagaštan konský
smrek obyčajný
Aesculus hippocastanum L.
Picea abies (L.) H. Karst
Banskobystrický Revúca Revúca Správa NP Muránska planina
S 325 Lipy v Spišskej Novej Vsi lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Správa NP Slovenský raj
S 323 Lipa v Jamníku lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Košický Spišská Nová Ves Jamník Správa NP Slovenský raj
S 322 Lipa v Stratenej lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Košický Rožňava Stratená Správa NP Slovenský raj
S 321 Sekvoja v Uzovskom Šalgove sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz
Prešovský Sabinov Uzovský Šalgov RCOP v Prešove
S 318 Lipanská lipa lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Prešovský Sabinov Lipany RCOP v Prešove
S 317 Čelovský dub dub letný
Quercus robur L.
Prešovský Prešov Čelovce RCOP v Prešove
S 315 Lipa v obci Veľká Lesná lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Prešovský Stará Ľubovňa Veľká Lesná Správa Pieninského NP
S 314 Javor v Kamienke javor horský
Acer pseudoplatanus
Prešovský Stará Ľubovňa Kamienka Správa Pieninského NP
S 313 Pagaštanová alej pagaštan konský
Aesculus hippocastanum L.
Prešovský Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Správa Pieninského NP
S 312 Bolešovský brest brest hrabolistý
Ulmus minor Mill.
Trenčiansky Ilava Bolešov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 310 Borovica Ľudmily Podjavorinskej borovica lesná
Pinus sylvestris L.
Banskobystrický Zvolen Rybáre Správa CHKO Poľana
S 307 Diviacka gledíčia gledíčia trojtŕňová
Gleditschia triacanthos
Trenčiansky Prievidza Diviaky nad Nitricou Správa CHKO Ponitrie
S 306 Lipa pri prameni lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Trenčiansky Prievidza Diviacka Nová Ves Správa CHKO Ponitrie
S 305 Bojnické ginká ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Trenčiansky Prievidza Bojnice Správa CHKO Ponitrie
S 304 Hruška pod Baranovom hruška planá
Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
Banskobystrický Banská Bystrica Kostiviarska Správa NP Nízke Tatry
S 303 Buk pod Širokou buk lesný
Fagus sylvatica L.
Banskobystrický Banská Bystrica Hrochoť Správa CHKO Poľana
S 302 Tisy na Mláčiku tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Zvolen Železná Breznica Správa CHKO Poľana
S 300 Duby v Dobrej Nive dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Zvolen Dobrá Niva Správa CHKO Poľana
S 299 Duby v Kováčovej dub letný
dub zimný
Quercus robur L.
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Banskobystrický Zvolen Kováčová Správa CHKO Poľana
S 298 Platany v Lučenci pri Szilassyho kaštieli platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Banskobystrický Lučenec Lučenec Správa CHKO Cerová vrchovina
S 297 Dub v Brezničke dub letný
Quercus robur L.
Banskobystrický Poltár Breznička Správa CHKO Cerová vrchovina
S 296 Ginko dvojlaločné v Lučenci ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba L.
Banskobystrický Lučenec Lučenec Správa CHKO Cerová vrchovina
: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »