Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 443

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 295 Lipa v Kremnici-Staré Piargy lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 294 Lipa v Kremnici - Leopold Šachta lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 293 Sekvoja obrovská sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz
Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 292 Wilckensové pamätné stromy javor mliečny
smrekovec opadavý
Acer platanoides L.
Larix decidua Mill.
Banskobystrický Žiar nad Hronom Repište Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 291 Lipy pri bývalej mestskej strelnici v Banskej Štiavnici lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 289 Hruška v Berku hruška obyčajná
Pyrus communis L.
Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Správa CHKO Dunajské luhy
S 288 Šurianska paulovnia paulovnia plstnatá
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
Nitriansky Nové Zámky Šurany Správa CHKO Dunajské luhy
S 287 Štúrovské platany platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Nitriansky Nové Zámky Štúrovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 286 Duby v Berku dub letný
Quercus robur L.
Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Správa CHKO Dunajské luhy
S 285 Dub na Podzámskej ulici dub letný
Quercus robur L.
Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Správa CHKO Dunajské luhy
S 284 Dub cerový Hrušovany dub cerový
Quercus cerris L.
Nitriansky Topoľčany Hrušovany Správa CHKO Ponitrie
S 283 Buk pod Kľukou buk lesný
Fagus sylvatica L.
Banskobystrický Detva Hriňová Správa CHKO Poľana
S 281 Tis v Modrom Kameni tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 280 Lipy v Dačovom Lome lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Banskobystrický Veľký Krtíš Horný Dačov Lom Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 279 Topoľ v Selešťanoch topoľ čierny
Populus nigra L.
Banskobystrický Veľký Krtíš Záhorce Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 278 Oskoruša v Hrušove jarabina oskorušová
Sorbus domestica L.
Banskobystrický Veľký Krtíš Hrušov Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 277 Brest v Balogu nad Ipľom brest väzový
Ulmus laevis Pall.
Banskobystrický Veľký Krtíš Balog nad Ipľom Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 276 Rákociho dub dub letný
Quercus robur L.
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Podlužany Správa CHKO Ponitrie
S 275 Lipského lipy lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Trenčín Sedličná Správa CHKO Biele Karpaty
S 272 Lipa na cintoríne lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Námestovo Lomná Správa CHKO Horná Orava
S 270 Lipa mimo obce nad Bielou Oravou lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Námestovo Lomná Správa CHKO Horná Orava
S 269 Brest na cintoríne brest horský
Ulmus glabra Huds.
Žilinský Námestovo Krušetnica Správa CHKO Horná Orava
S 268 Stromoradia líp pri starom kostole lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Dolný Kubín Zázrivá Správa NP Malá Fatra
S 267 Lipy na križovatke ciest Zázrivá - Žilina lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Dolný Kubín Zázrivá Správa NP Malá Fatra
S 266 Lipa pri Hronseckom kaštieli lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Banskobystrický Banská Bystrica Hronsek Správa CHKO Poľana
S 265 Maklúra pomarančová maklura oranžová
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.
Nitriansky Nové Zámky Šurany Správa CHKO Dunajské luhy
S 264 Orech čierny pri Mudroňove orech čierny
Juglans nigra L.
Nitriansky Komárno Mudroňovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 263 Platanová aleja v Komárne platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Nitriansky Komárno Komárno Správa CHKO Dunajské luhy
S 262 Lipy v Župnom sirotinci lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Beckov Správa CHKO Biele Karpaty
S 260 Mitické gaštany gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Trenčiansky Trenčín Trenčianske Mitice Správa CHKO Biele Karpaty
: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »