Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 443

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 259 Gaštanica gaštan jedlý
Castanea sativa Mill.
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Zemianske Podhradie Správa CHKO Biele Karpaty
S 258 Tis na katolíckom cintoríne tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 257 Tis na Skuteckého ulici tis obyčajný
Taxus baccata L.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 255 Urpínska alej agát biely
javor poľný
lipa veľkolistá
pagaštan konský
Robinia pseudoacacia L.
Acer campestre L
Tilia platyphyllos Scop.
Aesculus hippocastanum L.
Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 254 Sekvoja Horňany sekvojovec mamutí
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz
Nitriansky Topoľčany Práznovce Správa CHKO Ponitrie
S 252 Jaseň pod Buchlovom jaseň štíhly
Fraxinus excelsior L.
Trenčiansky Prievidza Čereňany Správa CHKO Ponitrie
S 251 Dub letný v Mliečanoch dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Dunajská Streda Mliečany Správa CHKO Dunajské luhy
S 250 Dub letný v Lehnicich dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Dunajská Streda Veľký Lég Správa CHKO Dunajské luhy
S 249 Dub v Michale na Ostrove dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Dunajská Streda Michal na Ostrove Správa CHKO Dunajské luhy
S 248 Dub v Hornom Mýte dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Dunajská Streda Horné Mýto Správa CHKO Dunajské luhy
S 247 Platany v Blatnej na Ostrove platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Trnavský Dunajská Streda Blatná na Ostrove Správa CHKO Dunajské luhy
S 246 Platany v Nekyje na Ostrove platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Trnavský Dunajská Streda Nekyje na Ostrove Správa CHKO Dunajské luhy
S 245 Stromy vo Vojke dub letný
platan javorolistý
Quercus robur L.
Platanus hispanica Münchh.
Trnavský Dunajská Streda Vojka nad Dunajom Správa CHKO Dunajské luhy
S 244 Platany v Okoči platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Trnavský Dunajská Streda Okoč Správa CHKO Dunajské luhy
S 243 Topoľ čierny v Šamoríne topoľ čierny
Populus nigra L.
Trnavský Dunajská Streda Šamorín Správa CHKO Dunajské luhy
S 242 Topoľ čierny v Topoľníkoch topoľ čierny
Populus nigra L.
Trnavský Dunajská Streda Dolné Topoľníky Správa CHKO Dunajské luhy
S 241 Lipy vo Vrakúni lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Trnavský Dunajská Streda Vrakúň Správa CHKO Dunajské luhy
S 240 Koelreuterie v Hubiciach jaseňovec metlinatý
jeseňovec metlinatý
Koelreuteria paniculata Laxm.
Koelreuteria paniculata
Trnavský Dunajská Streda Hubice Správa CHKO Dunajské luhy
S 239 Dub v Kostolnej Gale dub letný
Quercus robur L.
Trnavský Dunajská Streda Kostolná Gala Správa CHKO Dunajské luhy
S 237 Tis v nemocničnej záhrade tis obyčajný
Taxus baccata
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 236 Magnólia na Palisádach magnólia Soulangova
Magnolia x soulangiana
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 235 Skupina stromov na Galandovej dub letný
judášovec strukový
ľáliovník tulipánokvetý
Quercus robur
Cercis siliquastrum
Liriodendron tulipifera
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 234 Dub na Godrovej ulici dub
Quercus L.
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 233 Novolipnický platan platan javorolistý
Platanus hispanica Münchh.
Bratislavský Senec Nová Lipnica Správa CHKO Dunajské luhy
S 232 Katalpa na Mickiewiczovej ulici katalpa bignóniovitá
Catalpa bignonioides
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 231 Platan na Kysuckej ulici platan západný
Platanus occidentalis
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 230 Brezy v Mlynskej doline breza previsnutá
breza previsutá
Betula pendula
Betula pendukla "Dalacarlica"
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 229 Dub na Prvosienkovej ulici dub žltkastý
Quercus dalechampii
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 228 Gaštan na Karabinského ulici gaštan jedlý
Castanea sativa
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 227 Jaseň na Rudnayovom námestí jaseň štíhly
Fraxinus excelsior
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
: « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »