Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Výber CHS

Výber podľa:

názvu stromu a rodu
roku vyhlásenia
administratívneho členenia
príslušnosti k organizačnému útvaru ŠOP SR
druhu pozemku a druhu vlastníctva
počtu stromov a biometrických parametrov
VCHU
obsahuje drevinu :
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Pomoc Ak hľadáte konkrétny názov CHS, napr. "alej", zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS, ktoré obsahujú iba určitý druh dreviny napr. "buk" vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom a obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh a kliknite na hľadaj. Ak hľadáte iba CHS s konkrétnym názvom alebo obsahujúcim určitý druh dreviny zadajte hľadaný výraz "alej" do poľa,vyberte príslušný druh, označte voľbu "alebo" a kliknite na hľadaj. Ak chcete nájsť CHS, ktorých názov sa začína konkrétnym písmenom tak kliknite na zvolené písmeno
Pomoc
 • Do prvého textového políčka zadajte dolnú hodnotu roka.
 • Do druhého textového políčka zadajte hornú hodnotu roka.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy zvolený časový interval vrátane zadaných hodnôt. Vyhľadávací algoritmus vyhľadáva podľa roku vyhlásenia, nie podľa roku novelizácie. To znamená že ak bol strom vyhlásený v roku 1963 a vyhláška bola novelizovaná v roku 1996 ak zadáme interval 1960-1970, nájde ho ak interval 1990-2000, tak ho nenájde.
Pomoc
 • Vyhľadávanie je možné vo všetkých úrovniach t.j. v kraji, okrese a katastri.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom kraji vyberte zvolený kraj a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy v konkrétnom okrese vyberte najprv kraj, v ktorom sa okres nachádza. Potom vyberte zvolený okres a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete vyhľadať všetky chránené stromy na území konkrétneho katastra vyberte najprv kraj, v ktorom sa kataster nachádza. Potom vyberte okres, v ktorom sa kataster nachádza. Nakoniec vyberte zvolený kataster a kliknite na Hľadaj.
V možnostiach výberov sú uvedené len tie okresy a katastre, v ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené tie pracoviská ŠOP SR, na území ktorých sa nachádzajú chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území Správy NP Nízke Tatry, z výberu vyberte možnosť NP Nízke Tatry a kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadovanú možnosť a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré sú na určitom druhu pozemku a v určitom druhu vlastníctva, z výberu vyberte požadované možnosťi kliknite na Hľadaj.
Pomoc
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré tvoria skupinu od x do y stromov, tak do prvého textového políčka zadajte hodnotu x, do druhého textového políčka zadajte hodnotu y a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
 • Ak chcete nájsť CHS, ktoré vyhovujú určitým biometrickým parametrom a zároveň tvoria skupinu od x do y stromov, tak vyberte požadovaný parameter, zadajte hraničné hodnoty a kliknite na Hľadaj.
Vyhľadávací algoritmus berie do úvahy interval vrátane zadaných hodnôt.
Pomoc
 • Vo výbere sú uvedené len tie veľkoplošné chránené územia (VCHU), v ktorých su evidované chránené stromy.
Príklad vyhľadávania: Ak chcete nájsť chránené stromy, ktoré sú na území CHKO Ponitrie, z výberu vyberte možnosť CHKO Ponitrie a kliknite na Hľadaj.

Počet chránených stromov: 443

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Kraj Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 225 Jedľa v Kráľovskom údolí jedľa srienistá
Abies concolor
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 224 Sofora na Vajanského nábreží sofora japonská
Sophora japonica
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 223 Breza na Mišíkovej ulici breza papierovitá
Betula papyrifera
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 222 Magnólia na Somolického ulici magnólia Soulangova
Magnolia x soulangiana
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 221 Dub na Moyzesovej ulici dub letný
Quercus robur
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 217 Borovica na ulici B. Němcovej borovica hladká
Pinus strobus
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 215 Ginko na Godrovej ulici ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 214 Dub na Šulekovej ulici dub jadranský
Quercus virgiliana
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 212 Lipa na Partizánskej ulici lipa malolistá
Tilia cordata
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 211 Paulovnia na Škarniclovej ulici paulovnia plstnatá
Paulownia tomentosa
Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 210 Lipy v Bytči - Hliníku lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Bytča Hliník nad Váhom Správa CHKO Strážovské vrchy
S 209 Lipa v Hvozdnici lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Bytča Hvozdnica Správa CHKO Strážovské vrchy
S 207 Buk v Štiavniku buk lesný
Fagus sylvatica L.
Žilinský Bytča Štiavnik Správa CHKO Strážovské vrchy
S 206 Buky vo Veľkom Rovnom buk lesný
Fagus sylvatica L.
Žilinský Bytča Veľké Rovné Správa CHKO Strážovské vrchy
S 205 Lipy v Čičmanoch lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Čičmany Správa CHKO Strážovské vrchy
S 204 Lipa v Štiavniku lipa veľkolistá
Tilia platyphylos Scop.
Žilinský Bytča Štiavnik Správa CHKO Kysuce
S 203 Lipy v Nezbudskej Lúčke lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Nezbudská Lúčka Správa NP Malá Fatra
S 202 Lipa v Paštinej Závade lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Paština Závada Správa NP Malá Fatra
S 201 Lipa v Rajci lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Rajec Správa NP Malá Fatra
S 200 Brest v Rajeckej Lesnej brest horský
Ulmus glabra Huds.
Žilinský Žilina Rajecká Lesná Správa NP Malá Fatra
S 199 Lipy v Rajeckej Lesnej lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Rajecká Lesná Správa NP Malá Fatra
S 198 Brest v Rajeckých Tepliciach brest horský
Ulmus glabra Huds.
Žilinský Žilina Rajecké Teplice Správa NP Malá Fatra
S 197 Javory v Stránskom javor horský
Acer pseudoplatanus L.
Žilinský Žilina Stránske Správa NP Malá Fatra
S 196 Lipa v Stránskom lipa malolistá
Tilia cordata Mill.
Žilinský Žilina Stránske Správa NP Malá Fatra
S 195 Lipy vo Svederníku lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Svederník Správa NP Malá Fatra
S 194 Borovice v Terchovej borovica hladká
Pinus strobus L.
Žilinský Žilina Terchová Správa NP Malá Fatra
S 193 Lipa v Terchovej lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Terchová Správa NP Malá Fatra
S 192 Stromy v Terchovej brest horský
lipa malolistá
lipa veľkolistá
smrek obyčajný
Ulmus glabra Huds.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Picea abies (L.) H. Karst
Žilinský Žilina Terchová Správa NP Malá Fatra
S 191 Lipa v Turí lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Turie Správa NP Malá Fatra
S 190 Lipy vo Višňovom lipa malolistá
lipa veľkolistá
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Žilinský Žilina Višňové Správa NP Malá Fatra
: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »